Czechia: českýCzechia: český
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Informace o ochraně údajů na našich webových stránkách

1. Ochranu údajů bereme vážně

Při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá ochrana vašeho soukromí. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery standardně ukládají IP adresu vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštívíte, webové stránky, které na našich webových stránkách navštívíte, a datum a dobu trvání vaší návštěvy. Tyto informace jsou naprosto nezbytné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. K individuálnímu vyhodnocení těchto údajů nedochází.

2. Zabezpečení

Přijali jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou zavázáni k dodržování platných zákonů o ochraně údajů.
Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou před jejich přenosem šifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužity třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována a naše prohlášení o ochraně údajů jsou neustále revidována. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi.

3. Práva dotčených osob

Kontaktujte nás, pokud chcete zjistit, jaké osobní údaje o vás uchováváme, nebo pokud si přejete jejich opravu či výmaz. Dále máte právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.
V těchto případech nás prosím kontaktujte přímo.
Pokud pověřená osoba pro ochranu osobních údajů není schopna odpovědět na vaši žádost k vaší spokojenosti, máte ještě právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů příslušného pro vaši krajinu.

4. Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vás. To zahrnuje vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Pro návštěvu našich webových stránek nemusíte sdělovat žádné osobní údaje. V některých případech potřebujeme vaše jméno a adresu a další informace, abychom vám mohli nabídnout požadovanou službu.
Totéž platí v případě, že vám na vyžádání poskytujeme informační materiály nebo odpovídáme na vaše dotazy. V těchto případech vás na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze údaje, které jste nám poskytli automaticky nebo dobrovolně.
Pokud využijete některou z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom vám mohli službu poskytnout. Můžeme vás požádat o další informace, ale to je na vaší dobrovolnosti. Kdykoli zpracováváme osobní údaje, činíme tak proto, abychom vám mohli poskytnout naši službu nebo abychom mohli sledovat naše obchodní cíle.

Kontaktování
V případě kontaktování (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií) jsou informace poskytnuté osobou, která dotaz vznesla, zpracovávány v rozsahu nezbytném pro zodpovězení dotazů a případných požadovaných opatření.

Reakce na dotazy v rámci smluvních nebo předsmluvních vztahů je prováděna za účelem plnění našich smluvních závazků nebo za účelem odpovědi na (před)smluvní dotazy a jinak na základě oprávněného zájmu na zodpovězení dotazů.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), obsahové údaje (např. záznamy v online formulářích)
 • Předmět údajů: Komunikační partneři
 • Účely zpracování: žádosti o kontakt a komunikace
 • Právní základ: Plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

5. Automaticky ukládané neosobní údaje

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

 • Datum a čas požadavku
 • Název požadovaného souboru
 • Stránka, ze které byl soubor vyžádán
 • Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.
 • Použitý webový prohlížeč a operační systém
 • úplná IP adresa počítače, který podal žádost
 • množství přenesených dat

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.     
Z důvodů technického zabezpečení, zejména na obranu proti pokusům o útoky na náš webový server, tyto údaje uchováváme po krátkou dobu. Na základě těchto údajů není možné vyvozovat závěry o jednotlivých osobách. Nejpozději po sedmi dnech jsou údaje anonymizovány zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné vytvořit vazbu na konkrétního uživatele. Údaje jsou rovněž zpracovávány v anonymizované podobě pro statistické účely; nejsou porovnávány s jinými údaji ani předávány třetím stranám, a to ani ve výpisech.

6. Cookies

7. Využití Google Analytics s funkcí anonymizace

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a tím umožňují analýzu vašeho užívání webové stránky.

Informace, které jsou a pomoci cookies vytvořeny, jako je čas, místo a frekvence návštěvy webových stránek, včetně vaší IP adresy, jsou předávány společnosti Google v USA a tam ukládány.
Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics s doplňkem "gat._anonymizeIp". V tomto případě bude vaše IP adresa společností Google zkrácena již v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a tím anonymizována.

Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.
Společnost Google nebude podle svých vlastních informací spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, berte však na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Společnost Google navíc nabízí deaktivační doplněk pro nejběžnější prohlížeče, který vám umožní lépe kontrolovat, jaká data o navštívených webových stránkách společnost Google shromažďuje. Tento doplněk říká JavaScriptu (ga.js) služby Google Analytics, že žádné informace o návštěvě webové stránky nemají být předávány službě Google Analytics. Doplněk pro deaktivaci služby Google Analytics v prohlížeči však nezabrání předávání informací nám nebo jiným webovým analytickým službám, které můžeme používat. Další informace o tom, jak nainstalovat doplněk prohlížeče, naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Pokud navštívíte naše stránky prostřednictvím mobilního zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu), musíte místo toho kliknout na tento odkaz, abyste zabránili budoucímu sledování pomocí služby Google Analytics na těchto webových stránkách. To je možné i jako alternativa k výše uvedenému doplňku prohlížeče. Kliknutím na odkaz se ve vašem prohlížeči nastaví soubor cookie pro odmítnutí, který je platný pouze pro tento prohlížeč a doménu. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči vymažete, vymaže se i opt-out cookie, takže budete muset na odkaz kliknout znovu.

Pokud jste souhlasili s tím, aby společnost Google propojila vaši historii prohlížení webu a aplikací s vaším účtem Google a aby informace z vašeho účtu Google byly použity k personalizaci reklam, bude společnost Google používat vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics k vytváření cílových seznamů pro remarketing napříč zařízeními. Za tímto účelem služba Google Analytics nejprve shromáždí vaše ID ověřené společností Google na našich webových stránkách, které je propojeno s vaším účtem Google (tj. osobní údaje). Služba Google Analytics pak dočasně propojí vaše ID s vašimi údaji služby Google Analytics, aby mohla optimalizovat naše cílení.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete to vypnout příslušným nastavením v sekci "Můj účet" svého účtu Google.

8. Google Tag Manager

Používáme Správce značek Google (Google Tag Manager). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Irsko. Správce značek Google je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky sledovací nebo statistické nástroje a další technologie. Samotný Správce značek Google nevytváří uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze ke správě a provozu integrovaných nástrojů. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Používání nástroje Google Tag Manager je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

9. Používání remarketingových nástrojů

Google Google ad services / Google AdWords Conversion

Tyto webové stránky používají nástroje "online marketingu" společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Slouží k rozpoznání, že návštěvník přišel na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google. Společnost Google používá soubory cookie, které se ukládají v počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Soubory cookie pro takzvané "conversion tracking" se nastavují, když kliknete na reklamu umístěnou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud si přejete zabránit "conversion tracking", můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby blokoval soubory cookie z domény "googleadservices.com". Své právo na odhlášení můžete uplatnit také prostřednictvím stránky: http://www.networkadvertising.org/choices/. Pokud se chcete dozvědět více o těchto metodách nebo o tom, jaké máte možnosti zabránit používání těchto informací společností Google, klikněte zde: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Použití služby Google Remarketing
Tyto webové stránky používají funkci remarketingu společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google"). Tato funkce slouží k tomu, aby se návštěvníkům webových stránek zobrazovaly vybrané reklamy v rámci reklamní sítě Google. Tato technologie umožňuje zobrazovat automaticky generované, cílené reklamy po vaší návštěvě našich webových stránek. Tyto reklamy jsou založeny na produktech a službách, na které jste klikli při poslední návštěvě našich webových stránek. Za tímto účelem se do prohlížeče návštěvníka webových stránek ukládá takzvaný "cookie", který umožňuje rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, které přislouchají do reklamní sítě společnosti Google. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do prohlížeče při návštěvě našich webových stránek. Společnost Google obvykle ukládá informace, jako je požadavky síte, IP adresa, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku. Tyto informace jsou použity k přiřazení webového prohlížeče ke konkrétnímu počítači. Na stránkách reklamní sítě Google se pak návštěvníkovi mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách využívajících funkci remarketingu společnosti Google.

Pokud jste na stránce https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated vyjádřili souhlas s tím, aby společnost Google propojila historii vašeho prohlížení s vaším účtem Google a aby informace z vašeho účtu Google byly použity pro personalizaci reklamy, bude funkce remarketingu fungovat i napříč zařízeními. Společnost Google shromažďuje vaše Google ID a používá je pro účely rozpoznávání mezi zařízeními.

Podle vlastních informací společnost Google během tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud však funkci remarketingu Google nechcete používat, můžete ji deaktivovat příslušným nastavením na adrese http://www.google.com/settings/ads.

Případně můžete deaktivovat používání souborů cookie pro personalizovanú reklamu prostřednictvím Advertising Network Initiative podle pokynů na adrese http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, nebo http://optout.networkadvertising.org/.

Používání souborů cookie můžete také odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
Další informace o tom, jak společnost Google používá soubory cookie, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

10. Používání YouTube v rozšířené formě ochrany osobních údajů

Naše stránky používají k integraci videí poskytovatele YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupeného společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Za normálních okolností je při přístupe k stránkám s vloženými videi vaše IP adresa odeslána na YouTube a na vašem počítači jsou nainstalovány soubory cookie. Naše videa na YouTube jsme však vložili s rozšířeným režimem ochrany osobních údajů (v tomto případě YouTube stále kontaktuje službu Google Double Click, ale podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Google se osobní údaje nevyhodnocují). To znamená, že YouTube již neukládá žádné informace o návštěvnících, pokud se na video díváte. Pokud na video kliknete, vaše IP adresa se přenese na YouTube a YouTube se dozví, že jste video zhlédli. Pokud jste přihlášeni na YouTube, jsou tyto informace přiřazeny také k vašemu uživatelskému účtu (tomu můžete zabránit odhlášením z YouTube před zhlédnutím videa).

Nemáme informace o případném shromažďování a používání vašich údajů společností YouTube a nemáme na ně žádný vliv. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Kromě toho odkazujeme na náš obecní popis v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů ohledně nakládání se soubory cookie a jejich deaktivace.

11. Newsletter

K rozesílání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup, tzn. že vám newsletter zašleme e-mailem pouze tehdy, pokud jste předtím výslovně potvrdili, že si přejete, abychom službu zasílání newsletteru aktivovali. V takovém případě vám zašleme oznamovací e-mail a požádáme vás, abyste potvrdili, že si přejete dostávat náš newsletter, kliknutím na odkaz obsažený v tomto e-mailu. Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, uložíme údaje z přihlašovacího formuláře a datum přihlášení k odběru. Toto uložení slouží výhradně jako důkazní materiál pro případ, že by třetí osoba zneužila vaši e-mailovou adresu k přihlášení k odběru newsletteru bez vašeho vědomí nebo svolení. Pokud si od nás později nebudete přát dostávat další newslettery, můžete to kdykoli odmítnout, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady za zprostředkování podle základních sazeb.

12. Systém automatizace marketingu Pardot

Některé formuláře na našich webových stránkách jsou propojeny se systémem Pardot. Pardot je software pro automatizaci marketingu od společnosti Salesforce.com. Používáme Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") od společnosti Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot") na našich webových stránkách. Pardot je speciální software pro zaznamenávání a vyhodnocování používání webových stránek návštěvníky webových stránek. Pokud společnost Pardot LLC zpracovává osobní údaje, je zpracování prováděno naším jménem. Společnost Pardot LLC dodržuje EU-US Privacy Shield Guidelines pro všechny služby, které přináší a pro které společnost Padrot LLC vystupuje jako zpracovatel údajů.
Proč používáme Pardot?

Používáme službu Pardot jako službu marketingové analýzy k udržování, měření, vylepšování naší webových služeb, marketingové komunikace a optimalizaci obsahu webových stránek. Tyto údaje používáme ke zjištění, která témata vás zajímají, například sledováním, na které odkazy klikáte.
Tyto údaje používáme ke zlepšování našich služeb. Kromě toho můžeme za účelem ochrany uživatelů a partnerů identifikovat podvody a bezpečnostní rizika a v případě potřeby jim předcházet.

Dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou nejprve uloženy v systému Pardot a následně zpracovány systémem Salesforce CRM za účelem kontaktování a/nebo zasílání informací.
Společnost Salesforce může shromažďovat informace o návštěvnících webových stránek společnosti ("website navigation data") pomocí běžných nástrojů pro sběr dat, jako jsou soubory cookie nebo webové majáky. Tyto navigační údaje o stránkách zahrnují obecné informace z vašeho webového prohlížeče (například typ a jazyk prohlížeče).

13. Použití platformy AUSSCHREIBEN.DE

Na našich webových stránkách využíváme služeb platformy AUSSCHREIBEN.DE, abychom vám umožnili pohodlný výběr a stahování našich nabídkových dokumentů. AUSSCHREIBEN.DE používá mimo jiné soubory cookie pro rozpoznání relace a služby Google Analytics a Matomo. Informace o tom naleznete v informacích o ochraně osobních údajů na stránkách AUSSCHREIBEN.DE.

14. CAD-detaily z heinze.de

Detaily CAD jsou na těchto webových stránkách vloženy prostřednictvím platformy https://www.heinze.de společnosti Heinze GmbH. K tomuto účelu se používají soubory cookie a Javascript. Používají se pouze soubory cookie, které se po zavření prohlížeče vymažou. Ukládání souborů cookie lze ve většině prohlížečů snadno zabránit. Kromě toho je IP adresa předána společnosti Heinze GmbH v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem na poskytování služeb, kontrola proti zneužití) a před statistickým vyhodnocením je anonymizována. Další informace o ochraně osobních údajů na stránkách heinze.de si můžete přečíst zde: https://www.heinze.de/datenschutz.

15. Správa uchazečů pomocí HRWorks Umantis

V rámci procesu podávání žádostí shromažďujeme různé typy informací na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zahájení pracovního poměru). Jedná se zejména o vaše osobní údaje s kontaktními údaji, jakož i popis vašeho vzdělání, pracovních zkušeností a dovedností. Kromě toho máte možnost poskytnout nám elektronicky uložené dokumenty, jako jsou reference nebo motivační dopisy.

Nevyžadujeme od vás žádné informace, které nelze použít podle obecného zákona o rovném zacházení (rasa, etnický původ, pohlaví, náboženství nebo politický názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace). Rovněž po vás nepožadujeme informace o nemocech, těhotenství, etnickém původu, politických názorech, filozofickém nebo náboženském přesvědčení, členství v odborech, fyzickém nebo duševním zdraví nebo sexuálním životě. Totéž platí pro obsah, který by mohl porušovat práva třetích stran (např. autorské právo, tiskové právo nebo obecná práva třetích stran).

Osobní údaje budou shromažďovány, uchovávány, zpracovávány a používány pouze pro účely související s vaším zájmem o současné nebo budoucí zaměstnání u nás a se zpracováním vaší žádosti. Nebudou předávány třetím stranám. Údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa atd. jsou shromažďovány za účelem použití online postupu podávání žádostí. Tyto údaje slouží v zásadě k tomu, abychom vás mohli kontaktovat ohledně vaší žádosti.
Pokud bude vaše žádost úspěšná, mohou být poskytnuté údaje použity pro administrativní záležitosti týkající se zaměstnání.

Vaši online žádost zpracují a zaznamenají pouze příslušné kontaktní osoby v naší společnosti. Všichni zaměstnanci pověření zpracováním údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vašich údajích. Třetí strany se s vašimi údaji v žádném případě neseznámí. Zpracování údajů probíhá výhradně v Německu.

Pokud vám nebudeme moci nabídnout zaměstnání, uchováme vámi poskytnuté údaje v rámci zákonných lhůt pro uchovávání až po dobu šesti měsíců za účelem zodpovězení dotazů v souvislosti s vaší žádostí a odmítnutím. 

Pokud nám udělíte výslovný písemný souhlas s uchováváním a uchováváním vašich údajů i po uplynutí této doby, můžeme o vás uvažovat i v případě budoucích nabídek zaměstnání. V opačném případě budou údaje o vaší žádosti zcela vymazány.

Ke zpracování online žádostí používáme software pro správu uchazečů Umantis společnosti HRworks GmbH, Konrad-Goldmann-Str. 5 b, 79100 Freiburg. Za tímto účelem byla se společností HRworks uzavřena smlouva v souladu s čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

16. Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše prohlášení o ochrany osobních údajů, pokud to bude nutné kvůli novým technologiím. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici nejnovější verzi. Pokud dojde k podstatným změnám tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme tyto změny na našich webových stránkách.


Stav: Prosinec 2022

Zodpovědný orgán:

Technický a obchodní poradce firmy MAX FRANK pro ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Czech
Tel.: +420 721 401 979
Email: mbnmxfrnkcm

Kontakt Kontakt
Kontakt

+420 721 401 979

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
Germany

blub