Czechia: českýCzechia: český
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Ochrana dat

Ochranu osobních údajů bereme vážně

Při zpracování osobních údajů klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Při návštěvě naší webové stránky ukládají naše webové servery obvykle IP adresu vašeho poskytovatele internetového připojení, webovou stránku, z níž jste nás navštívili, webové stránky, které u nás navštěvujete a také datum a dobu návštěvy. Tyto informace jsou nezbytně nutné pro technický přenos webové stránky a pro bezpečný provoz. Nedochází k personalizovanému vyhodnocení těchto údajů.

Jestliže nám zašlete údaje přes kontaktní formulář, budou tyto údaje uloženy v rámci zálohování dat na našich serverech. Vaše údaje užíváme výhradně ke zpracování vašich žádostí. S vašimi údaji je nakládáno velmi důvěrně. Údaje nejsou poskytovány třetí straně.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vaší osobě. Tyto zahrnují vaše jméno, vaši adresu a emailovou adresu. Nemusíte také sdělovat žádné osobní údaje k tomu, abyste mohli navštěvovat naši webovou stránku. V některých případech potřebujeme vaše jméno, adresu a další informace, abychom vám mohli nabídnout požadované služby.

To samé platí v případě, že vám na přání budeme dodávat informační materiál nebo v případě, že budeme zodpovídat vaše dotazy. V tomto případě vás na to vždy upozorníme. Kromě toho ukládáme pouze ty údaje, které jste nám automaticky či dobrovolně zprostředkovali.

Pokud používáte jednu z našich služeb, shromažďujeme zpravidla pouze údaje potřebné k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše služby. Je možné, že se vás zeptáme na další informace, které jsou však dobrovolné. Kdykoliv zpracováváme osobní údaje, činíme tak, abychom vám mohli nabídnout naše služby nebo abychom mohli sledovat naše komerční cíle.

Automaticky ukládané údaje nezahrnující osobní údaje

Pokud navštívíte naši webovou stránku, ukládáme z administrativních a technických důvodů určité informace. Těmi jsou: Typ a verze používaného prohlížeče, datum a čas přístupu a IP adresa.

Tyto údaje jsou anonymizovány a jsou užívány pouze pro statistické účely, popř. ke zlepšení našich internetových a online služeb.
Tyto anonymizované údaje, které jsou odděleny od osobních údajů, jsou uloženy v bezpečných systémech a nemohou být přiřazeny k žádné určité osobě. To znamená, že Vaše osobní údaje zůstávají po celou dobu chráněny.

Newsletter

K rozesílání newsletteru využíváme tzv. double opt-in procesu, tzn. newsletter vám zašleme emailem teprve tehdy, pokud nám výslovně potvrdíte, že máme aktivovat službu newsletter. Poté vám zašleme sdělovací email a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz obsažený v emailu potvrdili, že chcete odebírat náš newsletter. Při přihlášení k odběru našeho newsletteru ukládáme vaší IP adresu a datum přihlášení. Toto ukládání slouží jako důkaz pro případ, že by třetí strana zneužila vaši emailovou adresu a přihlásila vás bez vašeho vědomí nebo povolení k odběru newsletteru. Pokud později již nebudete chtít newsletter dále odebírat, můžete jej kdykoli odmítnout, aniž by tím vznikly jiné náklady než výdaje za zprostředkování podle základních sazeb.

Cookies

Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme případně ukládat informace na vašem počítači ve formě cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou přeneseny internetovým serverem do vašeho prohlížeče a jsou uloženy na jeho pevném disku. U toho se ukládá pouze vaše adresa internetového protokolu, žádné osobní údaje. Informace, která je ukládána v cookies umožňuje, abyste byli při vaší příští návštěvě naší webové stránky automaticky rozpoznáni a tím se vám ulehčilo její užívání.

Samozřejmě můžete navštěvovat naši webovou stránku i bez toho, aniž byste akceptovali cookies. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při příští návštěvě automaticky rozpoznán, můžete používání cookies odmítnout tím, že pozměníte nastavení ve vašem prohlížeči na „odmítnout cookies“. Daný postup naleznete v návodu k obsluze vašeho webového prohlížeče. V případě, že používání cookies odmítnete, může dojít k omezením v užívání některých oblastí naší webové stránky.


Využití Google Analytics s funkcí anonymizace

Na naší webové stránce využíváme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále uvedené jako „Google“. Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a tím umožňují analýzu vašeho užívání webové stránky.
Informace, které jsou za pomoci cookies vytvořeny, například čas, místo a četnost vašich návštěv webové stránky včetně vaší IP adresy jsou přeneseny na Google v USA a jsou tam ukládány.
Na naší webové stránce využíváme Google Analytics s dodatkem "_gat._anonymizeIp". Vaše IP adresa je v takovém případě společností Google zkrácena a tím anonymizována již uvnitř členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Google využije tyto údaje k tomu, aby vyhodnotil vaše užívání naší webové stránky, aby pro nás sestavil reporty vaší aktivity na webové stránce a k tomu, aby mohl poskytnout další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Google může tyto údaje případně předat třetí straně, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud třetí strana zpracovává tyto údaje z pověření společnosti Google.
Podle svých údajů nebude Google v žádném případě spojovat vaši IP adresu s jinými údaji společnosti Google. Instalaci cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však, že je v tomto případě možné, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky v plném rozsahu.

Google dále nabízí pro běžné prohlížeče deaktivační doplněk, který vám poskytne více kontroly nad tím, jaké údaje k vámi spuštěné webové stránce Google shromažďuje. Tento doplněk sděluje JavaScriptu (ga.js) Google Analytics, že nemají být Google Analytics zprostředkovány žádné informace o návštěvě webové stránky. Deaktivační doplněk pro prohlížeče od Google Analytics však nezamezí tomu, aby byly informace předávány nám či jiným servisům webové analýzy, které případně využíváme. Další informace k instalaci doplňků do prohlížeče naleznete na následující stránce: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Pokud navštěvujete naši stránku přes mobilní zařízení (smartphone nebo tablet), musíte namísto toho kliknout na tuto adresu, abyste v budoucnu zamezili sledování prostřednictvím Google Analytics na této webové stránce. Toto je také varianta k výše uvedenému doplňku do prohlížeče. Kliknutím na odkaz se do vašeho prohlížeče zapíše opt-out-cookie, které je platné pouze pro tento prohlížeč a tuto doménu. Pokud smažete cookies v tomto prohlížeči, smaže se i opt-out-cookie. V takovém případě musíte opětovně kliknout na odkaz.

Pokud jste souhlasili s tím, aby Google propojil vaši historii vyhledávání na webu a v aplikacích s vaším Google kontem a aby byly informace z vašeho Google konta použity k personalizaci sdělení, použije Google vaše údaje spolu s údaji Google Analytics, aby sestavil spisy cílových skupin pro remarketing na různých zařízeních. Za tím účelem se prostřednictvím Google Analytics nejprve na naší webové stránce shromažďuje vaše Googlem potvrzené ID, které se spojí s vaším Google kontem (jako osobní údaje). Následně spojí Google Analytics vaši ID dočasně s vašimi údaji Google Analytics, aby optimalizoval naše cílové skupiny.
Pokud s tím nejste srozuměni, můžete toto vypnout odpovídajícím nastavením v sekci „Moje konto“ vašeho Google konta.

Užívání remarketingových nástrojů

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion

Tato webová stránka využívá nástroje pro „online marketing“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Toto slouží k rozpoznání toho, že návštěvník narazil na naši webovou stránku přes sdělení Googlu. Google využívá cookies, které jsou ukládány na vašem počítači a které umožňuje analýzu užívání webové stránky. Cookies pro takzvaný „conversion tracking“ se zapíší, jakmile kliknete na jedno ze sdělení spuštěných Googlem. Tyto cookies ztrácí po 30 dnech svou platnost a neslouží k osobní identifikaci. Pokud chcete „conversion trackingu“ zamezit, můžete váš prohlížeč nastavit tak, aby byly cookies z domény “googleadservices.com” blokovány. Můžete také využít svého práva na opt-out na stránce: http://www.networkadvertising.org/choices/. Pokud se chcete dozvědět více o těchto metodách nebo chcete vědět, jaké máte možnosti, aby tyto informace nebyly Googlem používány, klikněte zde: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Využití Google Remarketing

Tato webová stránka využívá funkce Remarketing společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Funkce slouží k tomu, aby prezentovala návštěvníkům webových stránek uvnitř reklamní sítě Google zájmově orientovaná reklamní sdělení. Technologie nám umožňuje po vaší návštěvě zapnout na naší webové stránce automaticky sestavenou reklamu zaměřenou na určitou cílovou skupinu. Sdělení se orientují na produkty a služby, na které jste při poslední návštěvě naší webové stránky klikli. Za tím účelem se v prohlížeči návštěvníka webové stránky ukládá tzv. cookie, které umožňuje návštěvníka znovu rozpoznat, pokud tento načte webové stránky, které patří do reklamní sítě Google. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při návštěvě naší webové stránky ukládány do vašeho prohlížeče. Google u toho běžně ukládá informace jako vaše webová vyhledávání, IP adresu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas návštěvy. Tyto informace slouží k přiřazení webového prohlížeče k určitému počítači. Na stránkách reklamní sítě Google mohou být návštěvníku poté prezentována reklamní sdělení, která se týkají obsahů, které návštěvník předtím vyhledával na webových stránkách, používajících funkci Remarketing společnosti Google.
Pokud jste na odkazuhttps://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated souhlasili s užitím, aby byla historie vašeho prohlížeče Googlem propojena s vaším kontem Google a informace z vašeho Google konta byly použity k personalizaci sdělení, proběhne také funkce Remarketing zahrnující různá zařízení. U toho uloží Google váš Google ID a zhodnotí jej z důvodu rozpoznání na různých zařízeních.
Podle vlastních údajů Google v zásadě neshromažďuje při tomto procesu žádně osobní údaje. Pokud si přesto nepřejete funkci Remarketing společnosti Google, můžete ji deaktivovat tím, že provedete odpovídající nastavení na http://www.google.com/settings/ads.
Alternativně můžete deaktivovat užití cookies pro zájmově orientovanou reklamu přes iniciativu reklamní sítě tím, že se budete řídit pokyny na http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices popř. nahttp://optout.networkadvertising.org/.
Instalaci cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však, že je v tomto případě možné, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky v plném rozsahu.
Další informace o tom, jak Google využívá cookies můžete dodatečně nalézt na Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Používání YouTube v rozšířené formě ochrany osobních údajů

Naše stránka využívá pro zapojení videí poskytovatele YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupeného společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. V běžném případě je již při spuštění webové stránky s vloženými videi poslána vaše IP adresa YouTubu a cookies jsou nainstalovány na vašem počítači. Do našich YouTube videí jsme začlenili rozšířený modus ochrany údajů (v tomto případě YouTube ještě stále využívá službu Double Klick společnosti Google, avšak podle prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google při tom nejsou vyhodnocovány osobní údaje). Tím YouTube již neukládá žádné informace o návštěvnících, výjimka nastává, pokud shlédnou video. Pokud kliknete na video, zprostředkuje se vaše IP adresa YouTubu a YouTube zjistí, že jste video shlédli. Pokud jste na YouTubu přihlášení, přiřadí se tato informace také k vašemu uživatelskému kontu (tomu můžete zamezit tak, že se před zobrazením videa na YouTubu odhlásíte).
O následovném možném schraňování a užití vašich údajů společností YouTube nemáme informace a ani žádný vliv. Bližší informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na www.google.de/intl/de/policies/privacy/. V rámci všeobecného zacházení a deaktivace cookies kromě toho odkazujeme na náš všeobecný popis v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Přijali jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a také pro nás činní poskytovatelé služeb jsou zavázání k dodržování platných zákonů o ochraně údajů.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jsou tyto před přenosem zakódovány. To znamená, že vaše osobní údaje nemohou být zneužity třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou při tom podrobována neustálému procesu zlepšení a naše prohlášení o ochraně osobních údajů jsou ustavičně přepracovávána. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici aktuální verzi.

Práva dotyčné osoby

Kontaktujte nás prosím kdykoli se budete chtít informovat o tom, jaké osobní údaje o vás ukládáme, popřípadě chcete-li tyto údaje poopravit či nechat smazat. Dále máte právo na omezení zpracování (čl. 18 ONOOÚ), právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 ONOOÚ) a také právo na přenositelnost údajů (čl. 20 ONOOÚ).
V těchto případech se prosím obraťte přímo na nás.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo pozměnit naše prohlášení o ochraně osobních údajů, bude-li to nutné z důvodu nových technologií. Ujistěte se prosím, že máte k dispozici aktuální verzi. Pokud budou na tomto prohlášení o ochraně osobních údajů provedeny podstatné změny, oznámíme je na naší webové stránce.

Všichni zájemci a návštěvníci naší webové stránky nás ve věcech ochrany osobních údajů zastihnou na:

Pan Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg, Germany

Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
Email: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

V případě, že osoba pověřená ochranou osobních údajů nezodpoví vaši žádost k vaší spokojenosti, zůstává vám v každém případě právo na stížnost u místně příslušného orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů.

Využití služby webové analýzy PIWIK

Na naší webové stránce využíváme službu webové analýzy PIWIK. PIWIK pro tuto analýzu používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a tím umožňují analýzu vašeho užívání webové stránky.
Informace, které jsou za pomoci cookies vytvořeny, například čas, místo a četnost vaší návštěvy webové stránky včetně vaší IP adresy jsou přenášeny na server PIWIK a jsou tam ukládány. Vaše IP adresa se v tomto procesu automaticky anonymizuje. Tím pro nás jako uživatel zůstáváte anonymní. Informace, týkající se vašeho užívání webové stránky, které jsou za pomoci cookies vytvořeny, nebudou předány třetí straně. Instalaci cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však, že je v tomto případě možné, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky v plném rozsahu. Kliknutím na TENTO ODKAZ můžete užívání PIWIKs odmítnout.

Cooperation with IHD Gesellschaft für Kredit- und Forderungsmanagement mbH
(in compliance with Article 13 DSGVO - Datenschutzgrundverordnung - Basic regulation for data protection)

"We transfer your data in case of a credit risk (name, address, e-mail address, details on the company and, if required, data on the contract and claims), for the purpose of checking the liquidity, as well as to check the deliverability of the submitted address and also to process debt collection to the IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, and, if required, to further cooperating credit agencies. This transfer of data is legally based on Article 6 I b DSGVO and Article 6 I f DSGVO. Transfers based on Article 6 I f DSGVO may only be executed in as far as these are required to perform justified interests of our company and these do not outweigh the interests or basic rights and fundamental freedom of the person concerned who requires the protection of person-related data.

"For the purpose of deciding about the reasoning, execution or termination of the contract, we also raise or use probability values set up automated, where - amongst others - information on addresses may be included in the calculation."

You will find detailed information on our contract partner, IHD, in compliance with Article 14 DSGVO, that is the business purpose, the purpose of saving data there, the legal basis, the IHD data recipients, on the right of self-disclosure, and the right of deletion and correction as well as on profiling under www.ihd.de/datenschutz/Artikel14.html
Information on their contract partners in turn, within the credit agency business, can be found under: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner

Applicable as of May 2018

Zodpovědný orgán:

Technický a obchodní poradce firmy MAX FRANK pro ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Czech
Tel.: +420 721 401 979
Email: mbnmxfrnkcm

Kontakt Kontakt
Kontakt

+420 721 401 979

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1
94339 Leiblfing
Germany