Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Nasza filozofia, nasze przekonania 

Otwarty dialog

W projektach budowlanych uczestniczy często bardzo wiele osób, które prezentują całkiem rozbieżne przekonania, zróżnicowaną wiedzę, różne wyobrażenia i oczekiwania specyfikę handlową oraz zaplecze kulturowe. Prawdziwą sztuką jest pogodzenie dążeń tych osób i zebranie ich przy jednym stole, aby konstruktywnie wymienić poglądy realizując wspólne  przedsięwzięcia, zorientowane na usatysfakcjonowanie wszystkich jego uczestników.

Budować na wspólnych wartośćiach
Budować na wspólnych wartośćiach

Dzięki naszemu wyraźnemu poczuciu wartości i godnej zaufania uczciwości,  wiemy, jak budować porozumienie
i przekonać różne strony do realizacji wspólnego celu.

Ta kompetencja moderacyjna jest mocno osadzona w DNA przedsiębiorstwa. Pomocna jest przy tym umiejętność uważnego słuchania i zadawania właściwych pytań. Właściwe pytania stawiane wobec uczestników procesu budowlanego, wpływają produktywnie na procesy myślowe oraz rozmowy poza utartymi schematami, pozwalają na podejmowanie decyzji, precyzujących istotę zadania i pomagają uzyskać świeże spojrzenia i realizować coraz więcej dla wspólnego celu.

W MAX FRANK nazywamy to określeniem: „BUILDING COMMON GROUND”!

Bauen auf gemeinsamen Werten
Kontakt Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland

blub