Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Oświadczenie o ochronie danych firmy MAX FRANK

1. Ochronę danych traktujemy poważnie

Ochrona prywatności użytkownika podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasze serwery internetowe standardowo zapisują adres IP, typ i wersja zastosowanej przeglądarki witrynę internetową, z której użytkownik nas odwiedza, strony internetowe odwiedzane w naszej witrynie oraz datę i czas trwania wizyty. Informacje te są niezbędne do technicznej transmisji stron internetowych i bezpiecznej eksploatacji serwera, a także do optymalizacji naszych usług internetowych i online oraz do celów statystycznych. Dane te nie są analizowane pod kątem ich personalizacji. 

2. Bezpieczeństwo danych 

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, modyfikacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i usługodawcy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, są one szyfrowane przed przesłaniem. Oznacza to, że dane użytkownika nie zostaną wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu procesowi doskonalenia, a oświadczenia o ochronie danych są stale aktualizowane. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją.

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Prosimy o kontakt w dowolnym momencie, gdy chcecie się Państwo dowiedzieć, jakie konkretnie dane osobowe przechowujemy lub jeżeli chcecie Państwo je zmodyfikować lub usunąć. Ponadto, jako użytkownicy, macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt.

Jeśli nasza osoba kontaktowa nie będzie w stanie udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych właściwego dla jego kraju zamieszkania.

4. Dane osobowe

Dane osobowe to dane dotyczące osoby użytkownika. Obejmują one imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Nie musicie Państwo ujawniać żadnych danych osobowych, aby odwiedzić naszą stronę internetową. W niektórych przypadkach potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska oraz adresu, a także innych informacji, aby móc wykonać żądaną usługę.

To samo dotyczy sytuacji, gdy dostarczamy Państwu materiały informacyjne na żądanie lub gdy odpowiadamy na zapytania. W takich przypadkach zawsze zwracamy na to Państwa uwagę. Ponadto przechowujemy wyłącznie te dane, które użytkownik przekazał nam automatycznie lub dobrowolnie.

Gdy korzystacie Państwo z jednej z naszych usług, co do zasady gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia usługi. Możemy poprosić użytkownika o przekazanie dodatkowych informacje, ale jest to dobrowolne. Przetwarzamy dane osobowe celu świadczenia usług lub realizacji naszych celów handlowych.

Kontakt

W przypadku kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail, telefonu lub mediów społecznościowych) informacje podane przez osobę kontaktującą się są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i podjęcia żądanych działań.

Odpowiedź na zapytania kontaktowe w kontekście stosunków umownych lub ustaleń poprzedzających zawarcie umowy jest udzielana w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także w innych przypadkach na podstawie uzasadnionego interesu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania.

- Rodzaje przetwarzanych danych: dane o użytkownikach (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online)
- Osoby, których dane dotyczą: partnerzy komunikacyjni
- Cele przetwarzania: kontakt i komunikacja
- Podstawa prawna: wykonanie umowy i ustalenia poprzedzające zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Automatycznie zapisywane dane, które nie są danymi osobowymi

Dostawca stron internetowych automatycznie pobiera i zapisuje informacje w tzw. dzienniku serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

- data i godzina żądania
- nazwa żądanych danych
- strona, z której pobrano dane
- status żądania (dane przesłane, dane nie nieznalezione itp.)
- używana przeglądarka i system operacyjny
- pełny adres IP wysyłającego żądanie
- ilość przesłanych danych

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest dokonywane. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.   

Ze względu na bezpieczeństwo techniczne, w szczególności w celu zabezpieczenia przed próbami ataku na nasz serwer, dane te będą przez nas przetwarzane przez krótki czas. Wiązanie poszczególnych osób z tymi danymi nie jest dla nas możliwe. Najpóźniej po siedmiu dniach dane są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, tak aby nie było już możliwe ustalenie osoby użytkownika. Dane są również przetwarzane w formie zanonimizowanej do celów statystycznych; nie są porównywane z innymi danymi ani przekazywane stronom trzecim, nawet we fragmentach.

6. Pliki cookie

7. Korzystanie z Google Analytics z funkcją anonimizacji

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanej dalej "Google". Google Analytics wykorzystuje "pliki cookies", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika, aby umożliwić analizę korzystania z witryny.

Informacje generowane przez pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość wchodzenia przez Państwa na stronę wraz z Państwa adresem IP zostają przesłane do Google USA i są tam zapisywane. Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Analytics z dodatkiem "_gat._anonymizeIp". W takim przypadku adres IP użytkownika zostanie już skrócony przez Google państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów mających umowy z Europejskim Obszarem Gospodarczym, a tym samym zanonimizowany.

Google używa tych informacji do oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, do przygotowywania nam raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Ewentualnie Google może również przekazywać takie informacje osobom trzecim, jeśli wymagane jest to prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym przypadku Google według własnych danych nie będzie wiązać adresu IP z innymi danymi przechowanymi przez Google. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez ustawienie odpowiedniej opcji w Państwa przeglądarce internetowej; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku mogą nie być Państwo w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Oprócz tego, Google oferuje dla najpowszechniej stosowanych przeglądarek dodatek dezaktywujący (Add-on), który daje Państwu zwiększoną kontrolę, jakie dane są rejestrowane przez Google odnośnie wywoływanych przez Państwa stron internetowych. Dodatek Add-on informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że żadne informacje o wejściu na stronę internetową nie zostaną przesłane do Google Analytics. Dodatek (Add-on) dezaktywacyjny dla przeglądarki Google Analytics nie zapobiega jednak przekazywaniu informacji do nas lub ewentualnie do innych stosowanych przez nas sieciowych serwisów analitycznych. Dalsze informacje na temat instalowania dodatku (Add-on) do przeglądarki otrzymają Państwo za pośrednictwem następującego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę poprzez mobilne urządzenie końcowe (smartfon lub tablet), wtedy powinni Państwo zamiast tego kliknąć na ten link, w celu powstrzymania na przyszłość śledzenia w ramach tej strony internetowej przez analizę Google Analytics. Jest to również możliwe jako alternatywa do powyższego dodatku (Add-on) do przeglądarki. Poprzez kliknięcie na link następuje umieszczenie ciasteczka wycofania (Opt-Out) w Państwa przeglądarce, które ważne jest jedynie dla tej przeglądarki i tej domeny. Jeśli usuną Państwo te ciasteczka w tej przeglądarce, wtedy ciasteczko wycofania (Opt-Out) zostanie również usunięte, co powoduje, że muszą Państwo ponownie kliknąć na link. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na powiązanie historii przeglądania stron internetowych i aplikacji z kontem Google i informacje z Państwa konta Google używane będą do personalizacji ogłoszeń, wtedy Google będzie stosować Państwa dane razem z danymi analitycznymi w celu sporządzenia list grup docelowych. W tym celu, Google Analytics najpierw na naszej stronie internetowej rejestruje Państwa dane zweryfikowane przez Google ID, które są zintegrowane z Państwa kontem Google (a więc z danymi osobowymi). Następnie, przez analizę Google Analytics następuje tymczasowa integracja Państwa ID z Państwa danymi Google Analytics w celu zoptymalizowania naszych grup docelowych.
Jeśli Państwo się z tym nie zgadzają, wtedy mogą Państwo zmienić ustawienia z poziomu „Moje konto” w Google.

8. Menedżer Tagów Google

Korzystamy z Menedżera Tagów Google (Google Tag Manager). Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Menedżer Tagów Google to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej.

Menedżer Tagów Google nie tworzy samodzielnie żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on jedynie do administrowania i odtwarzania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Menedżer Tagów Google rejestruje adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. Korzystanie z narzędzi remarketingowych

Google Googleadservices / Konwersja Google AdWords

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzi "marketingu online" firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Służy to do rozpoznania, że użytkownik odwiedził naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Google. Google wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Pliki cookie do tak zwanego "śledzenia konwersji" są ustawiane po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli chcesz zapobiec "śledzeniu konwersji", możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "googleadservices.com". Użytkownik może również skorzystać z prawa do rezygnacji za pośrednictwem strony: http://www.networkadvertising.org/choices/. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych metodach lub o możliwościach zapobiegania wykorzystywaniu tych informacji przez Google, kliknij tutaj:
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Korzystanie z remarketingu Google
Niniejsza strona internetowa stosuje funkcję remarketingu firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“. Funkcja służy do tego, aby zaprezentować wchodzącym na stronę internetową dostosowanych do ich zainteresowań reklam w ramach celów reklamowych Google. Technologia umożliwia nam po Państwa wejściu na naszą stronę internetową włączanie automatycznie wygenerowanej reklamy zorientowanej na poszczególne grupy docelowe. Prezentacje i komunikaty zorientowane są na produkty i usługi, na które kliknęli Państwo podczas swej obecności na naszej stronie internetowej. W tym celu, w przeglądarce wchodzącego na stronę internetową następuje zapisanie tzw. „ciasteczka”, które umożliwia ponowne rozpoznanie tego wchodzącego na stronę, jeśli wywoła on te strony, które przynależą do sieci reklamowej Google. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa przeglądarce podczas pobytu na naszej stronie internetowej. Google zapisuje przy tym rutynowo informacje takie, jak Państwa zapytania przez sieć, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę Państwa zapytania. Informacje te służą przyporządkowaniu przeglądarki internetowej do określonego komputera. Na stronach sieci reklamowej Google można oprócz tego przedstawić wchodzącemu na stronę prezentacje reklamowe, które pod względem treści odnoszą się do stron wcześniej wywoływanych przez wchodzącego, które stosują funkcję remarkingu Google. Jeśli Państwo na https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated zgodzili się na to, by Państwa historia przeglądarki Google była zlinkowana z Państwa kontem Google i informacje z tego właśnie konta służyły do personalizacji prezentacji komunikatów, wtedy funkcja remarketingowa będzie wykraczała poza urządzenie. Wówczas Google pobierze Państwa Google ID i wykorzysta je w celu identyfikacji wykraczającej poza urządzenie. Google, według własnych informacji, podczas tego procesu nie wykorzystuje z zasady żadnych danych osobowych. Jeśli jednak nie życzą sobie Państwo funkcji remarketingu Google, wtedy mogą ją Państwo zdezaktywować poprzez dokonanie odpowiednich ustawień na http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, mogą Państwo zdezaktywować działanie ciasteczek dla reklamy zorientowanej na zainteresowania poprzez dezaktywację inicjatywy sieci reklamowej przez postępowanie według instrukcji http://www.youronlinechoices.com/uk/your-adchoices lub optout.networkadvertising.org/. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek w swym komputerze również poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, jednak informujemy, że w takim przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Dalsze informacje o sposobie stosowania ciasteczek Google Cookies mogą Państwo doczytać w Oświadczenie Google'a o ochronie danych.

10. Korzystanie z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych

Niniejsza strona internetowa do włączania prezentacji wideo współpracuje z oferentem YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanym przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Zwykle, już przy wywołaniu jakiejś strony z umieszczonymi prezentacjami wideo ma miejsce wysłanie Państwa adresu IP do YouTube i zainstalowanie ciasteczek na Państwa komputerze. Nasze prezentacje wideo na YouTube nie zostały jednak połączone z rozszerzonym trybem ochrony danych (w takim przypadku YouTube nawiązuje kontakt do usługi podwójnego kliknięcia Double Klick Google, jednak zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych Google dane osobowe nie będą brane pod uwagę). W ten sposób, nie ma już więcej miejsca zapisywanie informacji o wchodzących na stronę, chyba że oglądają jakąś prezentację wideo. Po tym, gdy klikną Państwo na prezentację wideo, następuje przekazanie Państwa adresu IP do YouTube i YouTube dowiaduje się o tym, że oglądali Państwo prezentację wideo. Jeśli są Państwo zalogowani w YouTube, wtedy informacja ta zostaje przyporządkowana do Państwa konta użytkownika (mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się z YouTube przed wywołaniem prezentacji wideo).

Na temat dalszego wykorzystywania i stosowania Państwa danych przez YouTube nie mamy informacji i co za tym idzie, nie mamy na to wpływu. Bliższe informacje znajdą Państwo oświadczeniu o ochronie danych YouTube na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=en. Oprócz tego, odsyłamy w kwestii ogólnego posługiwania się i dezaktywacji plików cookie do naszej prezentacji ogólnej w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

11. Newsletter

W celu wysyłania newslettera stosujemy tzw. procedurę Double Opt-In, tj. wysyłamy Państwu newsletter pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej wyraźnie potwierdził, że chce, abyśmy aktywowali usługę newslettera. Następnie wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail z powiadomieniem i poprosimy go o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie łącza zawartego w tej wiadomości e-mail. Gdy użytkownik subskrybuje nasz newsletter, przechowujemy dane z formularza subskrypcji oraz datę subskrypcji. Przechowywanie to służy wyłącznie jako dowód na wypadek, gdyby osoba trzecia nadużyła adresu e-mail użytkownika w celu zarejestrowania go do newslettera bez jego wiedzy lub zgody. Jeśli użytkownik nie będzie chciał otrzymywać od nas newslettera w przyszłości, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi stawkami.

12. System automatyzacji marketingu Pardot

Niektóre formularze na naszych stronach internetowych są połączone z Pardot. Pardot to oprogramowanie do automatyzacji marketingu firmy Salesforce.com. Na naszych stronach internetowych Korzystamy z systemu Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") firmy Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot"). Pardot służy do rejestrowania i oceny korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających. W zakresie, w jakim Pardot LLC przetwarza dane osobowe, przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu. Pardot LLC przestrzega wytycznych Tarczy Prywatności UE-USA w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług, dla których Padrot LLC działa jako podmiot przetwarzający dane.

Dlaczego korzystamy z Pardot?

Używamy Pardot jako do celów analityki marketingowej do utrzymywania, mierzenia, ulepszania naszej oferty internetowej i komunikacji marketingowej oraz optymalizacji treści witryny. Używamy tych danych, aby dowiedzieć się, które tematy są dla Państwa interesujące, na przykład poprzez śledzenie linków, które klikasz, a także aby ulepszać nasze usługi. Ponadto, w celu ochrony użytkowników, oszustwa i zagrożenia bezpieczeństwa mogą być identyfikowane i zapobieganie w razie potrzeby.

Podane dobrowolnie dane osobowe są najpierw przechowywane w Pardot, a następnie przetwarzane w systemie CRM Salesforce w celu skontaktowania się z użytkownikiem i/lub przesłania mu informacji.

Salesforce może gromadzić informacje o osobach odwiedzających strony internetowe Spółki ("Dane Nawigacyjne Witryny") przy użyciu powszechnie stosowanych narzędzi gromadzenia danych, takich jak pliki cookie lub sygnalizatory WWW. Te Dane Nawigacyjne Witryny obejmują ogólne informacje z przeglądarki internetowej użytkownika (takie jak typ przeglądarki i język przeglądarki).

13. Korzystanie z platformy AUSSCHREIBEN.DE

Korzystamy z usług platformy AUSSCHREIBEN.DE na naszej stronie internetowej, aby zapewnić wygodny sposób wybierania i pobierania tekstów naszych ofert. AUSSCHREIBEN.DE wykorzystuje różne technologie do rozpoznawania sesji, w tym pliki cookie i usługi takie jak Google Analytics lub Microsoft Application Insights. Więcej informacji na temat opcji plików cookie i gromadzenia danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności odpowiedzialnego podmiotu, AUSSCHREIBEN.DE.

14. Dane CAD z heinze.de

Dane CAD są zintegrowane na tej stronie internetowej za pośrednictwem platformy https://www.heinze.de firmy Heinze GmbH.
W tym celu wykorzystywane są pliki cookie i Javascript. Używane są tylko sesyjne pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zapisywanie plików cookie można łatwo uniemożliwić w większości przeglądarek. Ponadto zanonimizowany adres IP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes w świadczeniu usług i kontrola przed niewłaściwym użyciem) jest przekazywany do Heinze GmbH i anonimizowany przed oceną statystyczną. Więcej informacji na temat ochrony danych na stronie heinze.de można znaleźć tutaj: https://www.heinze.de/datenschutz.

15. Zarządzanie kandydatami za pomocą HRWorks Umantis

Gromadzimy różne rodzaje informacji w ramach procesu aplikacyjnego na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie umowy o pracę). Obejmuje to w szczególności dane osobowe wraz z danymi kontaktowymi, a także opis wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności. Ponadto użytkownik ma możliwość przekazania nam dokumentów przechowywanych w formie elektronicznej, takich jak referencje lub listy motywacyjne.

Nie wymagamy od ciebie żadnych informacji, których nie można wykorzystać zgodnie z przepisami o równym traktowaniu (rasa, pochodzenie etniczne, płeć, religia lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub tożsamość seksualna). Nie prosimy również o podawanie informacji o chorobach, ciąży, pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach filozoficznych lub religijnych, przynależności do związków zawodowych, zdrowiu fizycznym lub psychicznym ani życiu seksualnym. To samo dotyczy treści, które mogą naruszać prawa osób trzecich (np. prawa autorskie, prawo prasowe lub ogólne prawa osób trzecich).

Dane osobowe będą gromadzone, przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z zainteresowaniem obecnym lub przyszłym zatrudnieniem w naszej firmie oraz rozpatrywaniem aplikacji. Nie będą one przekazywane osobom trzecim. Dane takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itp. są gromadzone w celu korzystania z internetowej procedury aplikacyjnej. Dane te są zasadniczo wykorzystywane do kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie jego aplikacji.

Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, podane dane mogą zostać wykorzystane do celów administracyjnych związanych z zatrudnieniem.

Twoja aplikacja online będzie przetwarzana i odnotowywana wyłącznie przez odpowiednie osoby kontaktowe w naszej firmie. Wszyscy pracownicy, którym powierzono przetwarzanie danych, są zobowiązani do zachowania ich poufności. W żadnym wypadku osoby trzecie nie uzyskają wiedzy na temat danych użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w Niemczech.

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować Ci zatrudnienia, będziemy przechowywać podane przez Ciebie dane przez okres do sześciu miesięcy w ramach ustawowych okresów przechowywania w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z Twoją aplikacją i jej odrzuceniem. 

Jeśli użytkownik udzieli nam wyraźnej pisemnej zgody na zatrzymanie i przechowywanie jego danych po upływie tego okresu, możemy również rozważyć jego kandydaturę w przypadku przyszłych ofert pracy. W przeciwnym razie dane aplikacyjne zostaną całkowicie usunięte.

Do przetwarzania aplikacji online używamy oprogramowania do zarządzania kandydatami Umantis firmy HRworks GmbH, Konrad-Goldmann-Str. 5 b, 79100 Freiburg. W tym celu zawarto z HRWorks umowę o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

16. Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszego oświadczenia o ochronie danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na nowe technologie. Upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, opublikujemy je na naszej stronie internetowej.

November 2023

Podmiot odpowiedzialny:

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland
+48 22 11 00 133
nfmxfrnkpl

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami w sprawach dotyczących ochrony danych pod następującym adresem:

Pan Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
E-Mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Kontakt Kontakt
Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland

blub