Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Jak wykonać dylatacje między sąsiadującymi ścianami.

Egcovoid® Setzungsplatte Wandlösung

W przypadku budowy przy istniejącej ścianie sąsiedniej nieruchomości, należy zachować ostrożność w odniesieniu do dodatkowych obciążeń, osiadania gruntu i izolacji akustycznej. Ważne jest, aby odizolować istniejącą ścianę od nowej i zapewnić ciągłą dylatacje pomiędzy sąsiednimi ścianami. 

Montage Setzungsplatten für Entkopplungsfugen

Wybrać puste szalunki Egcovoid® w zależności od wymaganej szerokości szczeliny: 35 mm lub 50 mm. szerokości

  • Osłonić puste szalunki po obu stronach folią PE (jak pokazano na powyższym zdjęciu).
  • Betonowanie warstwy licowej jako ściany nośnej dla nowej konstrukcji.
  • Po utwardzeniu betonowej ściany podlewa się puste szalunki. 
  • W rezultacie tracą swoją stabilną formę i mogą być całkowicie usunięte.

Więcej na temat Egcovoid®

Sierpień 2018

Download
Rekomendujemy
Kontakt Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland