Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Uniwersytet Zeppelin. Niemcy

Friedrichshafen, Germany

Dla optymalnej akustyki głównego kampusu wybrano jako rozwiązanie do zastosowania w elementach aktywnych termicznie produkt SORP 10®.

Przy modernizacji i rozbudowie Uniwersytetu Zeppelin Friedrichshafen optymalnie wykorzystano potencjał wolnych powierzchni. Dzięki górnej zabudowie dziedzińca i połączeniu istniejącego budynku przejściami z trzema skrzydłami starego budynku powstaje różnorodna oferta wolnego miejsca do działalności uniwersyteckiej. Koncepcja przestrzenna dzieli się w jednoznaczny sposób na stary i nowy budynek. 123 miejsca pracy biurowej znajdują się w drobnej strukturze starego budynku. Większe obiekty, jak stołówka o powierzchni 700 m², biblioteka, 17 sal seminaryjnych i forum są zaplanowane w nowym budynku.

Akustyka przestrzenna tych zakresów została uwzględniona w planowaniu projektu i wyszukano rozwiązania odpowiednie do zastosowania w elementach aktywowanych termicznie.
Produkt MAX FRANK Sorp 10®, stanowiący połączenie rozpórek i absorberów, przekonał do siebie planistów. Już w stropie surowym zamontowano absorber paskowy akustyki przestrzennej. Tłumienie podstawowe dużych pomieszczeń jest zapewnione i to przy minimalnym wpływie na termiczny stopień sprawności stropu. Po zakończeniu fazy stanu surowego strop na wielkości ok. 2200 mkw. był wyposażony w ok. 9500 mb. pasków absorbera.

Typ budynku:

Instytucja edukacyjna

Inwestor budowlany:

Zeppelin Universität gemeinnützige GmbH

Architekt:

as-if Architekten Berlin-Wien (Paul Grundei, Stephanie Kaindl)
www.as-if.info

Przedsiębiorstwo budowlane:

Bauleitung: Stinner & von der Oelsnitz Architektengesellschaft mbH

Ukończenie:

2014

Stosowane produkty
Kontakt Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland