Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Företagsinformation

Företagsinformation

Nyheterna om coronaviruset är omfattande. Vi övervakar noga all utveckling som sker så att vi kan agera på förändringar så snabbt som möjligt. Följande vill vi informera er om den aktuella situationen inom MAX FRANK gruppen.

MAX FRANK gruppen agerar givetvis inom ramen för de riktlinjer som fastställs av de nationella regeringarna när det gäller interna och externa försiktighetsåtgärder.

Som i alla företag agerar även MAX FRANK för att säkerställa säkerheten för våra samarbetspartners, kunder, leverantörer och anställda, samt att löpande säkra verksamheten på bästa möjliga vis. Vi gör allt vi kan för att förhindra spridningen av coronaviruset, samtidigt som vi behåller våra kärnfunktioner och tjänster i så stor utsträckning som vi kan för er. Även om våra kundbesök ej kan äga rum för tillfälligt är era kontaktpersoner fortfarande tillgängliga för att besvara era frågor via e-mail och telefon.

Vi ber om ert överseende och förståelse att vi inte kan göra några långsiktiga utfästelser på grund av rådande omständigheter. Vi kommer att hålla er informerade om förändringar och innovationer, eftersom det nu är särskilt viktigt att stärka dialogen i situationen som vi alla befinner oss i.

Vi önskar er personligen och ert företag styrkan att på bästa sätt fatta de rätta besluten i de svåra tider som vi genomgår och förtroendet att vi tillsammans hanterar allt på bästa möjliga sätt.

Mars 2020

Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden