Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Al Garhoud Bridge

Dubai, United Arab Emirates

För att skapa porfri betongyta på Al Garhoud Bridge i Dubai blev produktvalet den vattenavledande formsättningsduken Zemdrain® från MAX FRANK.

För varje betongkonstruktion i Golfregionen ligger tyngdpunkten på långvarig stabilitet och låga underhållskostnader under extrema miljöförhållanden. Den mycket höga salthalten i luften, den utomordentliga höga luftfuktigheten samt regelbundna sandstormar utsätter varje betongkonstruktion för extrema utmaningar.

För att skapa en betongyta av bästa möjliga kvalitet med maximal beständighet bestämde sig projektledningen för att använda formsättningsduken Zemdrain®.

Produkten Zemdrain® skapar i jämförelse med alla andra konventionella formsättningsmetoder en absolut slät och jämn betongyta utan luftblåsor. Samtidigt blir betongkonstruktionen mycket beständigare mot aggressiva mekaniska och kemiska miljöfaktorer.

Byggnadsverk:

Broar

Färdigställande:

2007

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden