Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Brenner Basistunnel

Innsbruck/Fortezza , Italy

Under Brennerpasset uppförs för närvarande världens längsta underjordiska järnvägsförbindelse för gods- och persontrafik.

Under Brennerpasset uppförs i ett österrikiskt-italienskt samarbetsprojekt en järnvägstunnel för gods- och persontrafik – den nya Brennertunneln. Tunneln beräknas bli ca. 60 km lång och byggarbetena väntas pågå till år 2025.

För betongsektionerna till tunnelns ytterskal prefabriceras så kallade liningsegment i en prefabfabrik. Sedan 2015 levererar MAX FRANK formgjutna betongdistanser till dessa prefabricerade betongelement för BBT. Distanserna används för att säkerställa att det angivna täckskiktet mellan betongytan och armeringen i betongkonstruktionen uppnås före och under betonggjutningen.

MAX FRANK formgjutna betongdistanser uppfyller följande kvalitetskrav:

Brandmotstånd:

  • Alla formgjutna betongdistanser från MAX FRANK uppfyller de högsta kraven enligt EN13501-1:2002 – klass A1.

Sulfatbeständighet:

  • MAX FRANK tillverkar distanserna av speciella blandningar som uppfyller kraven gällande sulfatangrepp.

Byggnadsverk:

Tunnel

Byggherre:

Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE
www.bbt-se.com

Färdigställande:

2026

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden