Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Business Garden Bucharest

Bukarest, Romania

Kontors- och företagshusen "Business Garden Bukarest“ ligger centralt i landets huvudstad omgiven av en stor Parkanläggning.

Kontors- och företagshusen "Business Garden Bukarest“ ligger centralt i rumänska huvudstaden omgiven av stora parkanläggningar som är öppna för allmänheten. Brutto kontorsytan i de tre byggnaderna uppgår till 43 000 kvadratmeter. 2016 fick projektet den internationella miljöcertifieringen LEED Platinum.

MAX FRANK levererade för detta byggprojekt Stremaform® avstängare för expansionsfogar. Egcodorn® tvärkraftsdorn (typ WN och WQ) har integrerats i Stremaform® avstängare. Tvärkraftsdorn för överföring av stora tvärkrafter även i minsta konstruktionstjocklekar. Tvärkraftsdornen integreras från fabriken i avstängarna, vilket minskar monteringstiden på byggarbetsplatsen avsevärt.

Dessutom användes avstängaren Stremaform® för arbetsfogar. Sträckmetallet i Stremaform® gör att cementslam kan träda ut så att det bildas en ojämn yta mot gjutetappen.

Byggnadsverk:

Kontorsbyggnad

Byggherre:

Vastint Romania S. R. L.
www.vastint.eu

Arkitekt:

West Group Architecture
www.westgroup.tts.ro

Byggföretag:

PORR Construct
www.porr.ro

Färdigställande:

2018

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden