Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Gruvvattenreningsanläggning

Profen, Germany

Med gruvvattenreningsanläggningen har ett miljövårdsprojekt för rent vatten realiserats. MAX FRANK levererade produkter för tätningstekniken.

På en cirka 1,2 hektar stor yta vid dagbrottet i Profen uppfördes en modern vattenreningsanläggning. Den totala reningskapaciteten av de fyra sektionerna uppgår till cirka 10 000 kubikmeter vatten. Anläggningens yta uppgår till 85 gånger 85 meter och verkets byggnad har en höjd på ungefär elva meter. I Profen kan behandlas upp till 120 kubikmeter vatten per minut. Resultatet är klart och rent vatten.

Efter behandlingen leds vattnet via diken in i floden Weiße Elster. En del används för stabilisering av vattenföring, flödesdimensionering och återställning av sjön Schwerzauer See.
För projektet valdes en redundant fogtätning enligt multibarriärsystemet. I detta sammanhang skulle flera, oberoende tätningssystem utföras. Alla MAX FRANK produkter inom tätningsteknik kan kombineras med varandra. Konstruktören valde Fradiflex® tätplåt med gummibeläggning som primär tätning och kompletterade med ett svällband ur Cresco® sortimentet.

Byggnadsverk:

Reningsverk

Byggherre:

MIBRAG mbH, Zeitz

Byggföretag:

Hochtief Infrastructure GmbH, Berlin

Färdigställande:

2017

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden