Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Øresundsbron

Malmö, Sweden

Öresundsbron är den 16 kilometer långa motorväg och järnväg som går mellan Malmö och Köpenhamn och förbinder Sverige med Danmark.

Den består av en bro, en tunnel samt en konstgjord ö, Pepparholm.

Till kantbalkarna i denna konstruktion levererade Max Frank AB Zemdrain® formsättningsduk, som genom kontrollerad avfuktning, vilket optimerar vatten-& cementförhållande och ger en ökad hållbarhet på betongytan. För att täta tunnelns landanslutningar användes SynkoFlex, ett betonghäftande fogband som tätar utan svällning. Ytterligare produkter som levererades av Max Frank AB till Öresundsbron är överkantsstöd och betongdistanser.

Byggnadsverk:

Broar

Byggherre:

Øresundkonsortiet 

Arkitekt:

Georg Rotne 

Färdigställande:

 2000

Projektlänk:


Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden