Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Bostads- och affärshus

Deggendorf, Germany

För översvämningsområdet Deggendorf levererades till ett byggprojekt med krävande geometriska byggnadsformer vattentätningsmembran Zemseal® för tryckvattentätning.

Företagsgruppen KARL-Gruppe byggde i Donaustaden Deggendorf tre bostads- och affärshus.

Byggnaderna har en gemensam, genomgående bottenvåning på ca. 100 meter i längden. Här finns affärslokaler och läkarmottagningar. På den genomgående bottenvåningen står tre tydligt från varandra avskilda bostadshus med respektive tre våningar. Respektive sex till åtta lägenheter har planerats. Mellan de båda nordligaste husen har i översta våningen byggts in en förbindelsegång som kallas för „Skywalk“. Dessutom går en hiss till denna gång. Både hisschakt och förbindelsegång är glasade.

Källarplanen som är utsatta för grund- och markvatten har komplett klätts in med vattentätningsmembran Zemseal® Premium. Den krävande grundläggningen av byggnaden skulle ske med valvelement och borrade rörpålar samt en grundplatta på upp till 80 cm i tjocklek. Med Zemseal® kunde de krävande geometriska formerna tätas mot vattentryck utan tidskrävande extra arbeten. Genom kombinationen av vatten- och radontäta byggkonstruktioner och självhäftande teknik mot betong skapas permanenta tätningssystem för högsta användningskrav gällande byggdelar som kommer i kontakt med mark.

Byggnadsverk:

Kontrosbyggnad

Byggherre:

Karl-Gruppe, Deggendorf

Arkitekt:

Kress Architekten, Deggendorf

Byggföretag:

Mader Bau GmbH, Bischofsmais

Färdigställande:

2016

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden