Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Bron Saale-Elster-Talbrücke

Halle (Saale), Germany

För brobygget användes Stabox® specialförtagningslåda för höga skjuvkrafter som uppfyller högsta krav på arbetsfogar med förtagning.

Saale Elster bron är även en järnvägsknytpunkt på nybyggda järnvägen Erfurt-Leipzig/Halle och ligger söder om Halle. Denna spännbetongbro byggdes mellan 2006 och 2013. Med en totallängd på över sex kilometer och en förgrening på brokonstruktionen på över två kilometer är denna bro Tysklands längsta brobyggnadsverk.

För de höga skjuvlasterna i fogriktning ställde uppdagsgivaren krav på en förtagningslåda med ”uppruggad” yta för högre vidhäftning. Kraven uppfylldes med specialförtagningslåda Stabox® T över förväntan.

Förtagningslådan Stabox® T för mycket höga skjuvkrafter i fogriktning garanterar genom den mycket stabila trapetsformade lådan att kraven på arbetsfog med ”förtagning” uppfylls enligt DIN EN 1992-1-1 med NA(D) – typgodkännande dat. 2013-08-09.

I nära samarbete med det utförande byggföretaget kunde MAX FRANK realisera dessa speciallösningar under kort tid.

Byggnadsverk:

Broar

Byggföretag:

ARGE aus den Firmen Hochtief, Adam Hörnig und Gerdum und Breuer

Färdigställande:

2013

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden