Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Fackhögskolan

Frankfurt am Main, Germany

Fackhögskolan i Frankfurt har fått effektfulla accenter – med färjad synlig betong och färgsatta fiberarmerade cementkoner från MAX FRANK.

Det är precis på grund av betongens mångfasetterade designmöjligheter att dagens moderna arkitektur inte kan tänkas utan den. Dock kräver ett högkvalitativt utförande att vissa krav gällande beständighet och materialestetik skall uppfyllas.
En optiskt och estetiskt tilltalande betongyta börjar redan med valet av distanser som måste ske omsorgsfullt och noggrant.

  • Som distansrör valdes produkter från MAX FRANK. 
  • För lappning av formstagshål användes färjad synlig betong från MAX FRANK.

Byggnadsverk:

Utbildningsinstitution

Arkitekt:

Prof. Heribert Gies, Mainz mit Voigt & Herzig, Darmstadt

Färdigställande:

2005

Projektlänk:


Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden