Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

1. Priser

1.1 Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss mot tryckfel och eventuella prisförändringar på grund av ändrade inköpskostnader, valutakurser eller andra kostnader utanför vår kontroll.

2. Betalningsvillkor

2.1 30 dagar netto från fakturadatum om inget annat har avtalats. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8%. Levererade produkter är Säljarens egendom intill full betalning är fullbordad.
Betalningsvillkor sätts individuellt efter sedvanlig kreditkontroll.

3. Frakter

3.1 Säljaren väljer transport och transportsätt efter bästa förmåga om inte Köparen har framställt en specifik önskan om transportsätt eller transportväg. Frakten debiteras Köparen ifall inget annat är avtalat.

4. Leveransvillkor

4.1 Fritt våra lager i Malmö och Järfälla. Emballage ingår, dock kostnader för pallar och pallkragar tillkommer.
4.2. Köparen ska vid mottagningen och utan fördröjning kontrollera att produkten är i överensstämmelse med avtalet och att det är fullt ut användbart till Köparens krav.
Köparen skall kontrollera produkt mot följesedel och leveransvillkor. Kontrollen ska ske innan produkten vidaresäljs, monteras eller på annat sätt tas i bruk. Om köparen menar att leveransen ej är i överensstämmelse med beställning/order/orderbekräftelse så skall Köparen omedelbart reklamera leveransen till Säljaren.
4.3. Säljaren är ej ansvarig för eventuella följdskador p.g.a. saknade varor vid leverans.

5. Leveranstid

5.1 Angiven leveranstid är vägledande ifall det inte uttryckligen är angivet att den är garanterad, skriftligen. Säljaren ansvarar inte för följdkostnader som uppkommit till följd av leveransförsening.
5.2.Säljaren förbehåller sig rätten att fördröja leveranstiden om:
- Köparen har ej betalat i tid enligt avtal.
- Köparen har ej angett Säljaren de uppgifter som krävs för att klara leveranstiden.
- Köparen eller Köparens kund önskar göra en förändring i leveransen.

6. Returer

6.1 Returrätt gäller då produkten returneras i oskadat originalemballage. Lagervaror krediteras med 70% av ordervärdet, övriga varor enligt överenskommelse. Krävs ompackning sker ett avdrag med 50% på fakturerat värde.
6.2. Retur accepteras enbart efter avtal med ansvariga personer hos Säljaren.
6.3. Varor som ej är en lagervara eller som är specialanpassad tas ej i retur.
6.4. Varor som är kemiska produkter tas ej i retur.
6.5. Alla produkter inklusive emballage skall vara oskadat vid retur.
6.6. Vid retur skall följesedel eller faktura vara bifogad.
6.7. Vid retur av felbeställd produkt skall returförfrågan ske så fort som möjligt, senast fem dagar från leveransdatum.
6.8. Returfrakt betalas av köparen.

7. Reklamationer

7.1 Transportskador skall anmälas till transportören/MAX FRANK av godset. Synliga skador skall noteras på fraktsedeln vid mottagandet och signeras av chaufför, både på kundens och chaufförens del. Övriga reklamationer görs till MAX FRANK.

8. Priser, valuta- och råvaruklausul

8.1 Angivna priser gäller exklusive mervärdeskatt och är baserade på prislistedagens valuta- och råvarunoteringar. Vid ändring av nuvarande växelkurser och råvarunoteringar för¬behåller vi oss rätten att göra motsvarande justeringar av priset.

Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden