Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Ochrana údajov

Ochranu osobných údajov berieme vážne

Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá. Ak navštívite naše webové stránky, naše servery štandardne uložia IP adresu Vášho poskytovateľa internetových služieb, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webové stránky, ktoré ste navštívili u nás a tiež aj dátum a trvanie návštevy. Tieto informácie sú nevyhnutne dôležité pre technický prenos webových stránok a bezpečnú prevádzku servera. Nevykonávame hodnotenie týchto údajov vo vzťahu ku konkrétnym osobám.

Ak nám údaje zasielate prostredníctvom kontaktného formulára, tieto údaje sa ukladajú v rámci zálohovania na naše servery. Vaše údaje používame výlučne na spracovanie Vašich požiadaviek a sú považované za prísne dôverné. Nie sú poskytované tretím osobám.

Osobné údaje

Osobné údaje sú údaje o Vašej osobe. Zahŕňajú Vaše meno, adresu a Vašu e-mailovú adresu. Aby ste mohli navštíviť našu internetovú stránku, nemusíte vyzradiť svoje osobné údaje. V niektorých prípadoch potrebujeme Vaše meno a adresu a tiež aj ďalšie informácie preto, aby sme Vám mohli ponúknuť požadované služby.

To isté platí v prípade, že Vám na požiadanie zašleme informačný materiál, resp. ak odpovieme na Vaše otázky. V týchto prípadoch Vás na to vždy upozorníme. Okrem toho ukladáme len tie údaje, ktoré ste nám zaslali automaticky alebo dobrovoľne.

Ak využijete niektorú z našich služieb, spravidla zbierame len tie údaje, ktoré sú potrebné, aby sme Vám mohli naše služby ponúknuť. Pravdepodobne sa Vás budeme pýtať na ďalšie informácie, ktoré sú však dobrovoľné. Zakaždým, keď spracovávame osobné údaje, robíme to preto, aby sme ponúkli svoje služby, alebo aby sme sledovali naše komerčné ciele.

Automaticky ukladané všeobecné údaje

Pri Vašej návšteve našich internetových stránok ukladáme z administratívnych a technických dôvodov určité informácie. Tými sú: typ a verzia použitého prehliadača, dátum a čas prístupu a tiež aj IP adresa.

Tieto údaje sú anonymné a používajú sa len kvôli štatistike, resp. na zlepšenie našich internetových a online služieb.
Tieto anonymné údaje sa ukladajú oddelene od osobných údajov v bezpečných systémoch a nedajú sa priradiť k žiadnej individuálnej osobe. To znamená, že Vaše osobné údaje sú vždy chránené.  

Newsletter

Na zasielanie noviniek používame takzvané operácie Double Opt-In, t. z. newsletter Vám zašleme e-mailom až vtedy, ak ste nám predtým výslovne potvrdili, že Vám máme službu zasielania noviniek aktivovať. Prostredníctvom e-mailu Vám potom zašleme informáciu
a požiadame Vás, aby ste kliknutím na odkaz v tomto e-maile potvrdili, že chcete, aby sme Vám náš newsletter zasielali. Po Vašom prihlásení na odber našich noviniek si uložíme Vašu IP adresu a dátum prihlásenia. Tieto uložené údaje slúžia ako dôkaz v prípade, ak tretia osoba zneužije Vašu e-mailovú adresu a Vás bez Vášho vedomia alebo súhlasu prihlási na odber noviniek. Ak by ste neskôr od nás novinky nechceli dostávať, môžete túto službu kedykoľvek vypovedať bez toho, že by Vám vznikali náklady, okrem nákladov za prenos podľa základných taríf.

Súbory cookie

Keď navštívite naše internetové stránky, pravdepodobne uložíme informácie vo Vašom počítači vo forme súborov cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré internetový server prenáša na Váš prehliadač a ktoré sa ukladajú na pevný disk. Pritom sa uloží len adresa internetového protokolu – žiadne osobné údaje. Tieto informácie, ktoré sa uložia do súborov cookie umožňujú, aby sme Vás pri návšteve našich internetových stránok znovu identifikovali, čo uľahčí Váš prístup.

Samozrejme môžete naše internetové stránky navštíviť aj bez toho, aby ste súbory cookie akceptovali. Pokiaľ nechcete, aby bol Váš počítač pri ďalšej návšteve znovu identifikovaný, použitie súborov cookie môžete odmietnuť tým, že zmeníte nastavenia vo Vašom prehliadači na „Odmietnuť súbory cookie“. Príslušný spôsob postupu nájdete v návode na obsluhu Vášho prehliadača. Ak však použitie súborov cookie odmietnete, môže dôjsť k obmedzeniu možností využívania určitých častí našich internetových stránok.


Použitie Google Analytics s funkciou anonymizácie

Na našich stránkach používame Google Analytics, nástroj na analýzu webu od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, v ďalšom texte uvádzanej ako „Google“. Google-Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu využívania webovej stránky.
Informácie generované týmito súbormi cookie, napríklad čas, miesto a frekvencia Vašich návštev webových stránok, vrátane Vašej IP adresy, sa prenášajú na Google do USA a tam sa ukladajú.
Na našich webových stránkach používame Google Analytics s príponou „_gat._anonymizeIp“. V takomto prípade Google Vašu IP adresu skráti a v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore sa stane anonymnou.
Google pre nás prostredníctvom týchto informácií vyhodnotí Vaše návštevy našich stránok, vypracuje správy o aktivite na internete a poskytne nám ďalšie služby, spojené s používaním webových stránok a internetu. Google prípadne poskytne tieto informácie tretím osobám ak to zákon vyžaduje alebo ak tretie osoby tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google.

Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP adresu s inými údajmi Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu.

Okrem toho Google ponúka pre všetky štandardné prehliadače deaktivačné rozšírenie (add-on), ktoré Vám poskytne viac kontroly nad tým, ktoré údaje má Google evidovať o stránkach, ktoré ste navštívili. Toto rozšírenie oznámi skriptu (ga.js) nástroja Google Analytics, že na Google Analytics sa nemajú zasielať žiadne informácie o návšteve internetovej stránky. Deaktivačné rozšírenie prehliadača Google však nezabráni tomu, aby údaje neboli zasielané nám alebo iným službám na analýzu webových stránok, ktoré prípadne používame. Ďalšie informácie o inštalácii rozšírení prehliadača získate na nasledovnom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ak naše stránky navštevujete prostredníctvom mobilného koncového zariadenia (smartfón alebo tablet) a chcete, aby Vás nástroj Google Analytics v budúcnosti na našej stránke nesledoval, musíte kliknúť na tento odkaz. To je možné aj ako alternatíva k vyššie uvedenému rozšíreniu prehliadača. Kliknutím na odkaz sa do Vášho prehliadača uloží tzv. Opt-Out-Cookie, ktorý platí len pre tento prehliadač a túto doménu. Ak v danom prehliadači súbory cookie vymažete, vymaže sa aj Opt-Out-Cookie, takže na odkaz musíte kliknúť znovu.

Ak ste súhlasili s tým, aby Google prepojil Vašu históriu prehliadania webových stránok a aplikácií s Vašim účtom na Google a informácie z Vášho účtu Google použil na prispôsobenie reklamy, Google využije Vaše údaje spolu s údajmi z nástroja Google Analytics na vypracovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing vo všetkých zariadeniach. Za týmto účelom nástroj Google Analytics najskôr zaznamená na našich internetových stránkach Vaše overené ID Google, spojené s Vašim účtom Google (teda osobné údaje). Potom Google Analytics dočasne prepojí Vaše ID s Vašimi údajmi Google Analytics pre optimalizáciu našich cieľových skupín.
Ak s tým nesúhlasíte, môžete príslušnými nastaveniami v časti „Môj účet“ tieto funkcie vo svojom účte Google zrušiť.

Použitie nástrojov remarketingu
Google Googleadservices / Google AdWords Conversion

Táto webová stránka používa nástroj na „online marketing“ spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Slúži na identifikáciu toho, že určitý návštevník prostredníctvom reklamy na Google narazil na našu internetovú stránku. Google používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Súbory cookie pre takzvané sledovanie konverzií (conversion tracking) sa spustia vtedy, keď kliknete na niektorý z odkazov Google. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na identifikáciu osoby. Ak chcete zabrániť sledovaniu konverzií, môžete Váš prehliadač nastaviť na blokovanie súborov cookie z domény „googleadservices.com“. Prostredníctvom stránky http://www.networkadvertising.org/choices/ môžete využiť aj svoje právo na Opt-Out. Ak sa o tejto metóde chcete dozvedieť viac, alebo chcete vedieť, aké máte možnosti, aby Google tieto informácie nevyužíval, kliknite sem: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Použitie remarketingu Google

Tieto webové stránky používajú funkciu remarketingu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“. Funkcia slúži na zobrazovanie reklám v sieti Google podľa záujmov návštevníkov internetových stránok. Technológia nám umožňuje zapnúť po Vašej návšteve našich internetových stránok automaticky vytvorenú reklamu zameranú na cieľovú skupinu. Reklama sa zameriava na produkty a služby, na ktoré ste klikli pri poslednej návšteve našich internetových stránok. K tomuto účelu sa v prehliadači návštevníka internetových stránok uloží súbor cookie, ktorý umožní opätovnú identifikáciu návštevníka, ktorý si vyvolá internetovú stránku patriacu do reklamnej siete Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve našej internetovej stránky uložia do Vášho prehliadača. Google pritom bežne ukladá informácie, ako je Váš internetový dopyt, IP adresa, typ prehliadača, jazyk na prehliadači, dátum a čas Vášho dopytu. Tieto informácie slúžia na priradenie internetového prehliadača ku konkrétnemu počítaču. Na stránkach reklamnej siete Google sa potom návštevníkovi môžu zobrazovať reklamy s takým obsahom, ktorý návštevník predtým vyhľadával na internetových stránkach využívajúcich funkciu remarketingu spoločnosti Google.
Ak ste na https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated súhlasili s tým, aby Google prepojil Vašu históriu prehliadania webových stránok s Vaším účtom Google a informácie z Vášho účtu Google použil na prispôsobenie reklamy, funkcia remarketingu bude použitá vo všetkých zariadeniach. Za týmto účelom Google zistí Vaše ID Google a použije ho na identifikáciu vo všetkých zariadeniach.
Podľa vlastných informácií Google pri tomto procese nemá snahu získavať žiadne osobné údaje. Ak by ste si funkciu remarketingu Google predsa len neželali, môžete ju deaktivovať príslušnými nastaveniami na http://www.google.com/settings/ads.
Súbory cookie pre reklamy zamerané na určité záujmové skupiny môžete prípadne deaktivovať tak, že sa budete riadiť pokynmi na http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices resp. http://optout.networkadvertising.org/.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť aj príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že vtedy nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.
Ďalšie informácie o tom, ako Google používa súbory cookie, môžete nájsť na Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov..

Používanie YouTube v rozšírenom režime ochrany údajov

Na spustenie videí používajú naše stránky možnosti poskytovateľa YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastúpeného spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Pri vyvolaní určitej stránky, na ktorej sú umiestnené videá, sa štandardne na YouTube odošle Vaša IP adresa a do Vášho počítača sa nainštalujú súbory cookie. Naše videá YouTube sme však spojili s rozšíreným režimom ochrany údajov (v tomto prípade YouTube vždy kontaktuje platformu GoogleDouble Klick, avšak podľa vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa pritom osobné údaje nevyhodnocujú). Vďaka tomu YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch, iba ak by si prezreli video. Ak kliknete na video, prenesie sa Vaša IP adresa do YouTube a YouTube sa dozvie, že ste si video prezreli. Ak ste prihlásený do YouTube, priradí sa táto informácia k Vášmu účtu (môžete tomu zabrániť tým, že pred vyvolaním videa sa odhlásite z YouTube).
O možnom zisťovaní a využívaní Vašich údajov prostredníctvom YouTube nemáme žiadnu vedomosť a ani žiaden vplyv. Bližšie informácie môžete zistiť z vyhlásenia o ochrane osobných údajov YouTube pod www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Na používanie a deaktiváciu súborov cookie upozorňujeme okrem toho aj v našom základnom opise v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Bezpečnosť

Urobili sme technické a administratívne bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred stratou, zničením, manipuláciou a neautorizovaným prístupom. Všetci naši pracovníci a tiež aj poskytovatelia našich služieb sú povinní dodržiavať platné zákony o ochrane osobných údajov.

Všetky získané a spracované osobné údaje vždy pred ich prenosom šifrujeme. To znamená, že Vaše údaje tretie osoby nemôžu zneužiť. Naše bezpečnostné opatrenia sa stále zlepšujú a vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa sústavne prepracovávajú. Zabezpečte, prosím, aby ste mali k dispozícii vždy aktuálnu verziu.

Práva dotknutých osôb

Kontaktujte nás, prosím, kedykoľvek, keď sa chcete informovať, aké osobné informácie o Vás ukladáme, resp. ak ich chcete opraviť alebo vymazať. Okrem toho máte právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 [nemeckej] Vyhlášky o ochrane osobných údajov (DSGVO)), právo namietať proti spracovaniu (čl. 21 Vyhlášky o ochrane osobných údajov) a tiež aj právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Vyhlášky o ochrane osobných údajov).
V týchto prípadoch sa, prosím, vždy obráťte priamo na nás.

Zmena tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

V prípade potreby si z dôvodu vývoja nových technológií vyhradzujeme právo na zmenu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Zabezpečte, prosím, aby ste mali k dispozícii vždy aktuálnu verziu. Podstatné zmeny urobené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov oznámime na našich webových stránkach.

V otázkach ochrany osobných údajov nás všetci záujemcovia a návštevníci našich internetových stránok môžu kontaktovať na adrese:

Mr. Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg, Germany

Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
Email: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Ak by pracovník poverený ochranou osobných údajov nedokázal uspokojivo odpovedať na Vaše otázky, máte v každom prípade právo podať sťažnosť na príslušnom úrade pre ochranu osobných údajov.

Cooperation with IHD Gesellschaft für Kredit- und Forderungsmanagement mbH
(in compliance with Article 13 DSGVO - Datenschutzgrundverordnung - Basic regulation for data protection)

"We transfer your data in case of a credit risk (name, address, e-mail address, details on the company and, if required, data on the contract and claims), for the purpose of checking the liquidity, as well as to check the deliverability of the submitted address and also to process debt collection to the IHD Gesellschaft für Kredit und Forderungsmanagement mbH, Augustinusstr. 11 B, 50226 Frechen, and, if required, to further cooperating credit agencies. This transfer of data is legally based on Article 6 I b DSGVO and Article 6 I f DSGVO. Transfers based on Article 6 I f DSGVO may only be executed in as far as these are required to perform justified interests of our company and these do not outweigh the interests or basic rights and fundamental freedom of the person concerned who requires the protection of person-related data.

"For the purpose of deciding about the reasoning, execution or termination of the contract, we also raise or use probability values set up automated, where - amongst others - information on addresses may be included in the calculation."

You will find detailed information on our contract partner, IHD, in compliance with Article 14 DSGVO, that is the business purpose, the purpose of saving data there, the legal basis, the IHD data recipients, on the right of self-disclosure, and the right of deletion and correction as well as on profiling under www.ihd.de/datenschutz/Artikel14.html
Information on their contract partners in turn, within the credit agency business, can be found under: www.ihd.de/datenschutz#vertragspartner

Applicable as of May 2018

Kompetentné pracovisko:

Max Frank Slovakia s.r.o.
Vinárska 1228/22
951 41 Lužianky
Slovakia

Tel.: +421 37 6522 885
Fax: +421 37 6554 133
nfmxfrnksk
www.maxfrank.sk

Kontakt Kontakt
Kontakt

+421 37 6522 885

Max Frank Slovakia s.r.o.
Vinárska 1228/22
951 41 Lužianky
Slovakia