Norge: norskNorge: norsk
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Mørtel

Høyteknologisk og spesialtilpasset ekspanderbetong

Reparasjonsmørtel for en rekke forskjellige bruksområder innen betongreparasjoner. Mørtelen er diffusjonsåpen, noe som gir god vedheft til eksisterende betong.

Bemix A3 Ekspandermørtel
Bemix A3 er basert på standardsement. Det er en pumpbar ekspanderende mørtel som brukes til understøping og gjenstøping. Bruksområder som for eksempel rekkverksstolper, maskinunderstøping, bolteforankringer og brolager. Oppfyller kravene til AMA Anläggning i henhold til CR 059. Godkjent for betongreparasjon i henhold til EN 1504-6. Bemix A3 FF er frostfritt.

Bemix High Tech 310
Bemix High Tech 310 er en pumpbar tiksotrop mørtel med ekspansjon. Brukes hovedsakelig i fuger hvor en tett fuge med høy styrke kreves, og ved forankring av jern i vertikale flater. Bemix High Tech 310 er enkel å påføre for hånd eller med tilpasset pumpeutstyr. Brukes til sammenføyning av for eksempel betongelementer og naturstein der en tett fuge med høy styrke kreves. For montering av bolter og jern i både horisontale og vertikale hull. Egner seg også for mindre støpninger med høye krav og fyllinger der form ikke kan benyttes. Er fargetilpasset konstruksjoner støpt av bygningssement. Oppfyller kravene i henhold til CR 059. Godkjent for betongreparasjon i henhold til EN 1504-6. Det finnes også Bemix High Tech 310 FF, som herder i kuldegrader ned til -10 °C.

Produktnedlasting
Råd

Interessert i våre produkter?

Vår kundeservice hjelper gjerne med teknisk rådgivning og informasjon. Vi brenner etter å gi en best mulig service!

MAX FRANK Referanser

Søk etter bygningstype, land eller brukte produkter – med prosjektsøk!

Contact Contact

+47 37 41 84 20

Max Frank AS
Lienga 6
1414 Trollåsen
Norge

blub