Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Wyższa Szkoła Zawodowa, Niemcy

Frankfurt am Main, Germany

W Wyższej Szkole Zawodowej we Frankfurcie umiejętnie rozkładane są akcenty - barwionym betonem licowym i kolorowymi stożkami z cementu włóknistego od MAX FRANK.

Właśnie ze względu na różnorodne możliwości kształtowania beton licowy jest jednym z podstawowych materiałów współczesnej architektury. Jednak dla optymalnego wykonania występują szczególne wymogi pod względem trwałości i estetyki materiału.
Estetyczna powierzchnia betonowa może powstać tylko wówczas, kiedy wybrano już odpowiednie rozpórki.

  • Do punktów mocowania zastosowano wzmocnienia murowe MAX FRANK.
  • Otwory kotew zostały zamknięte barwionymi stożkami z betonu licowego od MAX FRANK.

Typ budynku:

Instytucja edukacyjna

Architekt:

Prof. Heribert Gies, Mainz mit Voigt & Herzig, Darmstadt

Ukończenie:

2005

Link projektu:


Stosowane produkty
Kontakt Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland