Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Zrównoważony rozwój. 

Przyszłość przestrzeni życiowych.

Od niepamiętnych czasów, architektura determinuje oblicze naszego globu. Ze względu na ogromne przemiany społeczne ostatniego stulecia, dobry projekt budynku i jego skuteczna realizacja, oddaje dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, jakość naszego życia oraz warunki jakie chcemy utrzymać w naszej pracy. "Dobra architektura" sprawia, że czujemy się w budynku dobrze i bezpieczne. Z charakterem budynku wiążemy wiele cech oddających nasz styl życia.
Przemiany społeczne postawiły branże budowlaną przed ogromnymi wyzwaniami: 

Jak zaprojektować nową infrastrukturę dla mobilnego społeczeństwa, nowoczesnych krajobrazów energetyzujących i budynków wielkomiejskich? 
Jak znaleźć nowe rozwiązania dla indywidualnego i wspólnego mieszkania? A także: Jak budować odpowiedzialnie pod względem ekologicznym dla przyszłych pokoleń?


Te szalenie kompleksowe tematy, wpływają na jakość budowanej przyszłości i wymagają kreatywnej wymiany ideii oraz współpracy wszystkich jej twórców, tak na świecie jak i lokalnie. 
Jako aktywna grupa przedsiębiorstw, o globalnym zasięgu, chcemy wnieść w budowanie wspomnianej przyszłości swój osobisty wkład, będąc odpowiedzialnymi za rozważne postępowanie z naszymi zasobami środowiskowymi.

Jak budować odpowiedzialnie pod względem ekologicznym dla przyszłych pokoleń?
Jak budować odpowiedzialnie pod względem ekologicznym dla przyszłych pokoleń?
© www.maxfrank.com
Zadbany dziedziniec zachęca do rozmowy
Zadbany dziedziniec zachęca do rozmowy
© www.maxfrank.com

Zrównoważenie rozwoju w praktyce.

Staranne wykorzystanie zasobów, wydajne procesy oraz lean production są częścią zrównoważonej implementacji. Zwracamy szczególną uwagę na właściwy dobór surowców podczas rozwoju produktu i rezygnujemy w możliwie największym stopniu z materiałów, które mają negatywny wpływ na ludzi i środowisko. Nasza deklaracje środowiskowa świadczy o ekologii naszych produktów. 
Deklaracje środowiskowe można znaleźć na stronach poszczególnych produktów.

MAX FRANK posiada certyfikowany system zarządzania energią, zgodny z normą ISO 50001. Ze względu na oszczędne gospodarowanie zasobami energii i wody, uwalnia się do atmosfery, między innymi, mniej gazów cieplarnianych (np:CO2). Obowiązek przestrzegania rozporządzenia w sprawie opakowań, równiez chroni zasoby i równiez zmniejsza ilośc gazy cieplarniane. 
Wymagane certyfikaty można znaleźć na naszej stronie internetowej w dokumentach do pobrania.


MAX FRANK produkcja
MAX FRANK produkcja
© www.maxfrank.com
Unikalny – podwójnie certyfikowany budynek administracyjny z certyfikatem DGNB i LEED
Unikalny – podwójnie certyfikowany budynek administracyjny z certyfikatem DGNB i LEED
© www.maxfrank.com

Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju

Budynek administracyjny grupy MAX FRANK jest jednym z niewielu podwójnie certyfikowanych budynków w Niemczech. Oprócz złotego certyfikatu DGNB budynek otrzymał także złoty certyfikat LEED.

Grupie MAX FRANK chodziło o coś znacznie więcej niż tylko o etykietkę
na fasadzie. Inwestorzy, wykonawcy, projektańci oraz użytkownicy
coraz częściej poszukują zrównoważonego budownictwa, szczególnie
w przypadku budynków o podwyższonym standardzie.
Szczególnie ważne dla MAX FRANK, jako producenta i dostawcy bardzo wielu produktów dla nowoczesnego budownictwa, było zapewnienie wobec własnego budynku biurowo-administracyjnego takich atrybutów
jak wytrzymałość, trwałość, komfort pracy, zrównoważony rozwój.
Projekt budowlany został tak zaplanowany, aby od początku uwzględniał wspomniane powyżej cechy oraz był zrealizowany przy użyciu produktów pochodzących z własnego asortymentu.


Kontakt Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland