Sweden: svenskaSweden: svenska
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
France: français
France: françaisFrance: français
Spain: español
Spain: españolSpain: español
International: english
International: englishInternational: english
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english

Säkerhetsdatablad

Här hittar du säkerhetsdatablad för nedladdning.

Våra säkerhetsdatablad upprättas enligt förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Hanteringen av kemiska produkter kräver i vissa fall att försiktighetsåtgärder vidtas. Vänligen beakta för din egen säkerhet, medarbetarnas säkerhet och miljön de i säkerhetsdatabladen angivna faror och risker samt därmed förknippade försiktighetsåtgärderna. Kontakta oss gärna för ytterligare information eller frågor.

Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden

Användning av cookies

Vi använder cookies för att utforma vår webb-sida optimalt och kunna förbättra den fortlöpande.
Du kan hitta mer information om detta och om dina rättigheter som användare i vår integritetspolicy
Ansvarig utgivare