Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Integritetspolicy MAX FRANK 

Information om dataskydd på våra webbplatser

 1. Vi tar dataskydd på allvar

Vid behandling av personlig information är det viktigt för oss att skydda din personliga integritet. Om du skickar information till oss via ett kontaktformulär sparas den information som du samtyckt till. Det kan vara namn, adress och e-postadress. Vi använder din information uteslutande för att hantera ditt ärende. Dina uppgifter behandlas strängt konfidentiellt. De kommer inte att ges vidare till tredje part. Vi kommer bara att spara informationen så länge som den är nödvändig för oss.
Vi har vidtagit tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulering och obehörig åtkomst. Alla våra medarbetare samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar är förpliktigade att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Uppgifterna behandlas endast inom EU/ESS.

2. Säkerhet

Vi har implementerat tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulation och obehörig åtkomst. Alla våra anställda och de tjänsteleverantörer vi anlitar är skyldiga att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.
När vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras dessa innan de överförs. Detta innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är föremål för en ständig förbättringsprocess, och våra sekretesspolicydokument revideras kontinuerligt.
Se till att du har tillgång till den senaste versionen.

3. Den registrerades rättigheter

Kontakta oss när som helst om du vill få information om vilka personuppgifter rörande dig som vi sparar resp. om du vill korrigera eller låta radera dessa. Vi hanterar även begäran om begränsningar kring användandet av dina personuppgifter behandlingen (artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen, nedan kallad "GDPR"), rätt att invända mot behandling (artikel 21 i GDPR) och rätt till dataportabilitet (artikel 21 i GDPR) 20 i GDPR). Kontakta oss direkt i dessa fall.
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra integritetspolicydokument om den tekniska utvecklingen gör det nödvändigt. Se till att du har tillgång till den senaste versionen.
Om våra dataskyddsansvariga inte kan besvara dina frågor på ett tillfredsställande sätt har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Ansvarigt kontor:
Max Frank AB Org. Nr 556125-0902
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sverige
Tel: +46 (0)40 - 94 70 70
nfmxfrnks

4. Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter relaterade till din person. De inkluderar namn, adress och e-postadress. Du behöver inte dela någon personlig information för att besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och din adress samt ytterligare information för att kunna ge dig den tjänst du efterfrågar.

Detta gäller även leverans av informationsmaterial på din begäran och när vi svarar på dina förfrågningar. I dessa fall kommer vi alltid att informera dig om detta. Dessutom lagrar vi endast information som överförs av dig automatiskt eller frivilligt.

Om du använder någon av våra tjänster samlar vi som huvudregel endast in den information som krävs för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Vi kan be om ytterligare information, vilket då är frivilligt. När vi behandlar personuppgifter gör vi detta för att kunna erbjuda dig våra tjänster eller för att uppnå våra kommersiella syften.
Kontakt
Vid kontakt med oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier), kommer uppgifterna om de efterfrågande personerna att behandlas i den mån det är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågningarna och alla andra förfrågningar.
Besvarandet av kontaktförfrågningar inom ramen för avtals- eller före avtal sker för att fullgöra våra avtalsförpliktelser eller för att besvara (för) kontraktila förfrågningar och i övrigt utifrån de berättigade intressena av att besvara förfrågningarna.

 • Bearbetade datatyper: Inventeringsdata (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsdata (t.ex. poster i online formulär).
 • Registrerade: Kommunikationspartner.
 • Syfte med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Rättslig grund: Utförande av avtal och förfrågningar före avtal (Art. 6 para. 1 lit. b. GDPR), legitima intressen (Art. 6. para. 1 lit. f. GDPR).


5. Automatiskt sparade uppgifter som ej är personuppgifter

Leverantören av vår webbplats lagrar automatiskt viss information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Datum och tid för begäran
 • Namnet på den begärda filen
 • Sida från vilken filen begärdes
 • Åtkomststatus (fil överförd, filen hittades inte etc.)
 • Webbläsare och operativsystem som används
 • Fullständig IP-adress för den begärande datorn
 • Mängden data som överförs

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Behandlingen utförs i enlighet med § 6. 1 GDPR utifrån vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats.

Av tekniska säkerhetsskäl, i synnerhet för att avvärja försök till attacker mot vår webbserver, lagras dessa uppgifter av oss under en kort tid. Det är inte möjligt för oss att dra slutsatser om enskilda personer utifrån dessa uppgifter. Senast efter sju dagar anonymiseras uppgifterna genom att förkorta IP-adressen på domännivå, så att det inte längre går att upprätta en referens till den enskilda användaren. I anonym form behandlas uppgifterna även för statistiska ändamål; en jämförelse med andra databaser eller en överföring till tredje part, även i utdrag, sker inte.

6. Kakor

7. Användning av Google Analytics med anonymiseringsfunktion

På vår webbplats använder vi Google Analytics, en nätanalystjänst från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, här kallas "Google". Google Analytics använder sådan information, textfiler som lagras på datorn och gör det möjligt att analysera hur du använder webbsidan.

De uppgifter som kan inhämtas med hjälp av dessa kakor, till exempel tid, plats och frekvens för dina webbplatsbesök samt din IP-adress, överförs till Google i USA och sparas där.

På vår webbplats använder vi Google Analytics med tillägget ”_gat._anonymizeIp”. Din IP-adress förkortas då av Google redan inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anonymiseras på så vis.
Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för oss och för att tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändningen. Google kan även komma att överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar denna information på uppdrag av Google.
Google kommer, enligt egen uppgift, aldrig att koppla din IP-adress till annan information från Google. Du kan förhindra installeringen av kakor genom att utföra motsvarande inställningar i din webbläsarprogramvara; observera dock att det då inte är säkert att du kan använda alla funktioner på vår webbplats till fullo.

Därutöver tillhandahåller Google för de vanligaste webbläsarna ett inaktiveringstillägg som ger dig mer kontroll över den information som Google inhämtar om vilka webbplatser du besöker. Tillägget meddelar Google Analytics JavaScript (ga.js) att ingen information om webbplatsbesöket ska överföras till Google Analytics. Inaktiveringstillägget för webbläsare från Google Analytics förhindrar dock inte att information överförs till oss eller till eventuella andra webbanalystjänster som vi använder. Mer information om installering av webbläsartillägget finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Om du besöker vår webbplats via en mobil enhet (smarttelefon eller surfplatta) måste du i ställetklicka på denna länk för att inaktivera spårning från Google Analytics på denna webbplats. Detta kan även användas som alternativ till webbläsartillägget ovan. Genom att klicka på länken sparas en opt-out-kaka i din webbläsare som endast är giltig för denna webbläsare och denna domän. När du raderar kakor i denna webbläsare raderas även opt-out-kakan, så att du måste klicka på länken på nytt.

Om du har godkänt att Google får koppla din webb- och app-historik till ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för att individanpassa annonser, använder Google din information tillsammans med Google Analytics-information för att skapa målgruppslistor för enhetsövergripande remarketing. I detta syfte registrerar Google Analytics på vår webbplats först ditt Google-autentiserade ID som är kopplat till ditt Google-konto (det vill säga personuppgifter). Därefter sammankopplar Google Analytics tillfälligt ditt ID med dina Google Analytics-data för att optimera våra målgrupper.
Om du inte samtycker till detta kan du inaktivera det genom motsvarande inställningar i området ”Mitt konto” på ditt Google-konto.

8. Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Irland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spårnings- eller statistikverktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager i sig skapar inga användarprofiler, lagrar inga cookies och utför inga oberoende analyser. Den fungerar endast till att hantera och driva de integrerade verktygen. Google Tag Manager registrerar dock er IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Användningen av Google Tag Manager grundar sig på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

9. Användning av remarketing-verktyg

Google Googleadservices/Google AdWords-konvertering
Denna webbplats använder verktyg för online-marknadsföring från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Syftet med detta är att identifiera om en besökare har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Google använder kakor som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Kakorna för så kallad konverteringsspårning sparas när du klickar på en annons som länkats av Google. Dessa kakor upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du vill förhindra konverteringsspårning kan du ställa in din webbläsare så att kakor från domänen ”googleadservices.com” blockeras. Du kan även utöva din rätt att inte delta via sidan: http://www.networkadvertising.org/choices/. Om du vill veta mer om dessa metoder, eller undrar hur du kan hindra Google från att använda denna information, kan du använda följande länk: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Användning av remarketing från Google
Denna webbplats använder remarketing-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”. Funktionen används för att visa webbplatsbesökare intressebaserade reklamannonser inom Googles reklamnätverk. Denna teknik gör att vi efter ditt besök på vår webbplats kan visa automatiskt framtagen, målgruppsorienterad reklam. Annonserna baseras på de produkter och tjänster som du klickade på vid ditt senaste besök på vår webbplats. I detta syfte sparas i webbplatsbesökarens webbläsare en så kallad kaka, som gör det möjligt att känna igen besökaren när denna besöker webbplatser som tillhör Googles reklamnätverk. Kakor är små textfiler som sparas i din webbläsare när du besöker vår webbplats. Google sparar normalt information såsom din webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk samt datum och tid för förfrågan. Denna information används för att koppla webbläsaren till en specifik dator. På sidor som tillhör Googles reklamnätverk kan besökaren därmed visas reklamannonser som bygger på innehåll som besökaren tidigare har öppnat på webbplatser som använder Googles remarketing-funktion.

Om du under https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated har godkänt att Google får koppla din webbläsarhistorik till ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att individanpassa annonser, fungerar remarketing-funktionen även enhetsövergripande. Google inhämtar då ditt Google-ID och använder det för enhetsövergripande identifiering.
Enligt egen uppgift samlar Google i samband med detta aldrig in några personuppgifter. Om du likväl inte vill att remarketing-funktionen från Google ska användas kan du inaktivera den genom att ändra motsvarande inställning under http://www.google.com/settings/ads.
Ett annat alternativ är att inaktivera användningen av kakor för intressebaserad reklam via reklamnätverksinitiativet genom att följa anvisningarna på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices resp. http://optout.networkadvertising.org/.
Du kan även förhindra att kakor sparas genom att utföra motsvarande inställningar i din webbläsarprogramvara; observera dock att det då inte är säkert att du kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.
Mer information om hur Google använder kakor finns i Googles sekretesspolicy.

10. Användning av YouTube i avancerat sekretessläge

För inbäddning av videor på vår webbplats används leverantören YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, som företräds av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. I normalfallet skickas redan när du öppnar en sida med inbäddade videor din IP-adress till YouTube och kakor sparas på din dator. Vi har dock bäddat in våra YouTube-videor med det avancerade sekretessläget (i detta fall tar YouTube fortfarande kontakt med tjänsten Double Klick från Google, men enligt Googles sekretesspolicy behandlas inga personuppgifter i samband med detta). Därmed sparas ingen information om besökarna av YouTube, förutom om de tittar på en video. Om du klickar på en video överförs din IP-adress till YouTube och YouTube informeras om att du har tittat på denna video. Om du är inloggad på YouTube kopplas denna information även till ditt användarkonto (du kan förhindra detta genom att logga ut från YouTube innan du klickar på videon).

Vi saknar kännedom om och inflytande över den insamling och användning av dina uppgifter från YouTubes sida som därmed möjliggörs. Mer information finns i YouTubes sekretesspolicy: www.google.se/intl/sv/policies/privacy/. Därutöver hänvisar vi för allmän hantering och inaktivering av kakor till vår allmänna beskrivning i denna integritetspolicy.

11. Nyhetsbrev

För utskick av vårt nyhetsbrev använder vi så kallad dubbel opt-in-metod, vilket innebär att vi skickar vårt nyhetsbrev via e-post först när du uttryckligen har bekräftat att du vill aktivera nyhetsbrevs tjänsten. Vi skickar då ett e-postmeddelande där vi ber dig att klicka på en länk i meddelandet för att bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi din IP-adress och datum för registreringen. Den informationen sparas uteslutande för att ha dokumentation om en tredje part skulle missbruka din e-postadress för att utan din vetskap eller ditt godkännande registrera dig för nyhetsbrevet. Om du vid en senare tidpunkt inte vill få vårt nyhetsbrev längre kan du när som helst avbeställa det, utan att detta medför några andra kostnader än överföringskostnaden enligt gällande grundpris.

12. Pardot Marketing Automation System

Vissa formulär på vår webbplats är länkade till Pardot. Pardot är ett marknadsföringsautomationsprogram från Salesforce.com. Vi använder Pardot Marketing Automation System (“Pardot MAS”) från Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA ("Pardot") på vår webbplats. Pardot är en speciell programvara för insamling och utvärdering av data om webbplatsanvändares användning. I den mån Pardot LLC behandlar personuppgifter utförs denna behandling för vår räkning. Pardot LLC upprätthåller EU-US Privacy Shield-riktlinjerna i alla tjänster där Pardot LLC utför all databehandling.

Varför använder vi Pardot?
Vi använder Pardot som en marknadsanalystjänst för att underhålla, förbättra och utöka våra webbtjänster och marknadskommunikation samt optimera innehållet på vår webbplats. Vi använder denna information för att ta reda på vilka ämnen du är intresserad av genom att spåra vilka länkar du klickar på, till exempel.

Vi använder dessa uppgifter för att förbättra våra tjänster. För att skydda användare och partners kan bedrägerier och säkerhetsrisker också identifieras och förebyggas.

Alla personliga uppgifter som erbjuds frivilligt kommer först att sparas i Pardot så att de sedan kan behandlas med Salesforce CRM-systemet i syfte att kontakta och/eller skicka information.

Salesforce kan använda standardverktyg för datainsamling, såsom cookies eller webbsignaler, för att samla in information om besökare på företagets webbplats ("webbplatsnavigeringsdata"). Denna webbplatsnavigeringsdata innehåller allmän information från din webbläsare (t.ex. webbläsartyp och språk).

Webbplatsnavigeringsdata används för att tillhandahålla och förbättra vår företagswebbplats.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra integritetspolicydokument om den tekniska utvecklingen gör det nödvändigt. Se till att du har tillgång till den senaste versionen. Om det utförs viktiga ändringar av denna integritetspolicy tillkännager vi detta på vår webbplats.

Denna policy är uppdaterad December 2022

ansvarigt kontor

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing
Germany
Tel.: +49 9427 1890
Fax: +49 9427 1588
Email: nfmxfrnkcm

Alla interested parties och besökare på vår webbsida kan kontakta oss gällande frågor om datasäkerhet på:

Mr. Christian Volkmer
Project 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg, Germany

Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
Email: nfrgnprjkt29d
Internet: www.projekt29.de

Kontakt Kontakt
Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden

blub