Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Egcobox® Isolerade balkonginfästningar

Balkonginfästning med optimal värmeisolering

I dagens byggnader ställs höga krav på inomhusklimatet med låg energiförbrukning och minimal miljöpåverkan, både i bygg- och bruksskedet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att minimera köldbryggor. Intermittent infästning med obruten ihopgjutning av balkonger och bjälklag ger enorma köldbryggor och kalla golv. Med användning av Egcobox® minimeras köldbryggan i balkonginfästningen. 

Den värmeisolerande balkonginfästningsmodulen Egcobox® förhindrar köldbryggor och ger varma golv och ett behagligt inomhusklimat. Egcobox® består av 60 till 120 mm tjock isolering och armeringsjärn som fäster in balkongen i bjälklaget. Med det statiska armeringselementet Egcobox® frikopplas utvändiga och invändiga byggdelar från varandra. Den statiska funktionen av Egcobox® tas upp av konstruktionssystemet i armeringsstål som förs genom värmeisoleringen och på så sätt sammanfogar respektive konstruktionsdetalj med byggnaden.

Fördelar

  • Säkerställer balkonginfästningen statiskt
  • Reducerar köldbryggan med 80-90%
  • Minskar energiförbrukningen
  • Motverkar mögelbildning och ökar livslängden 
  • Armeringselement kan anpassas enligt specifika dimensioner och geometriska former
  • Hjälp med utformning av detaljprojekteringen genom CAD-ritningar och förfrågningsunderlag
  • Uppfyller brandskyddskraven för R90
  • Minskar stegljudsnivån och uppfyller kraven för Stegljudsklass
    A (stenull)

Egcobox® software 4.0

Egcobox® beräkningsprogram

Det nya beräkningsprogrammet för dimensionering av balkonginfästningar.

Snabb och enkel måttberäkning och dimensionering med hjälp av kostnadsfri nedladdning av 

Produktvarianter
Systemlösning
Systemlösning Egcobox® Isolerade balkonginfästningar
Rådgivning

Är ni är intresserad av vår produkt?

Vi hjälper er från projekteringen, hela vägen till färdigställandet. 
Vår kundservice hjälper er gärna med teknisk rådgivning eller information. Vi brinner för att ge er bästa möjliga service!
Kontakta oss för mer information.

Vi skräddarsyr lösningar för ert projekt!

Tillsammans med er skräddarsyr och utformar vi gemensamt ert projekt för att skapa de bästa förutsättningarna för den mest effektiva och ekonomiska lösningen.

MAX FRANK rekommenderar
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden