Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Egcobox® Isolerade balkonginfästningar

Balkonginfästning med optimal värmeisolering

I dagens byggnader ställs höga krav på inomhusklimatet med låg energiförbrukning och minimal miljöpåverkan, både i bygg- och bruksskedet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att minimera köldbryggor. Intermittent infästning med obruten ihopgjutning av balkonger och bjälklag ger enorma köldbryggor och kalla golv. Med användning av Egcobox® minimeras köldbryggan i balkonginfästningen. 

Egcobox® består av armeringsjärn, stomsvetsad och 80 till 120 mm tjock isolering, som fäster in balkongen i byggnaden.
Egcobox®, ett isoleringsmaterial med låg värmeledningsförmåga som tillsammans med de ingående armeringsjärnen
minimerar köldbryggan i klimatskalet och reducerar köldbryggans negativa bieffekter i byggnaden.

Flexibla och anpassningsbara balkonginfästningar för ditt projekt
Kraven på en fribärande infästning är så olika som byggnaderna själva. Välj Egcobox® enligt era önskemål.
Variera mellan:
■ Isolering (Polystyren, Stenull, Fenolskum (Kooltherm®)
■ Isoleringstjocklek 80 mm och 120 mm, ytterligare mått vid förfrågan
■ Täckskikt
■ Elementlängd
■ Brandskydd
■ Elementen kan anpassas till byggnaden resp. den anslutande byggnadsdelen t.ex. för runda element, för konkava eller konvexa ytterväggar eller diagonala element för sneda balkonger

Fördelar

  • ETA-godkänt system, lika typer kan användas inom hela EU
  • Minskar energiförbrukningen
  • Motverkar mögelbildning och ökar livslängden
  • Armeringselement kan anpassas enligt specifika dimensioner och geometriska former
  • Reducerar stegljudsnivå från balkong/loftgång till de anslutande rummen
  • Stöd med er utformning av detaljplanering genom CAD-ritningar, BIM-filer och förfrågningsunderlag
  • Enkel installation genom tätt påliggande trycklager
  • Minskar stegljudsnivån och uppfyller kraven för Stegljudsklass A (stenull)
  • Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande
  • CE märkt

Egcobox® Programvara 4.1

Egcobox® beräkningsprogram

Programvaran för dimensionering av Egcobox® har en helt ny design och nya funktioner. Användarvänligt gränssnitt sparar ingenjören tidskrävande programvaruutbildning och möjliggör snabb och säker dimensionering av isolerande balkonginfästningar.

Kostnadsfri nedladdning av 

Produktvarianter
Systemlösning
Systemlösning Egcobox® Isolerade balkonginfästningar
Rådgivning

Är ni är intresserad av vår produkt?

Vi hjälper er från projekteringen, hela vägen till färdigställandet. 
Vår kundservice hjälper er gärna med teknisk rådgivning eller information. Vi brinner för att ge er bästa möjliga service!
Kontakta oss för mer information.

Vi skräddarsyr lösningar för ert projekt!

Tillsammans med er skräddarsyr och utformar vi gemensamt ert projekt för att skapa de bästa förutsättningarna för den mest effektiva och ekonomiska lösningen.

MAX FRANK rekommenderar
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden