Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Hållbarhet

Utformning av framtidens livsmiljöer

Sedan urminnes tid har arkitekturen präglat vår planets utseende. Till följd av de stora sociala revolutionerna under vår tid, välkonstruerade och ansedda byggnader avgör kvaliteten på våra arbets- och levnadsmiljöer idag mer än någonsin tidigare. Det gör dem säkra, intressanta och
värda att leva i.

För den internationella byggbranschen innebär förändringarna stora utmaningar: Hur kan vi utforma nya infrastrukturer för ett mobilt samhälle, skapa moderna energilandskap och betydande samhällsbyggnader? Hur hittar vi nya hållbara lösningar för individuellt och delat boende? Och sist men inte minst: Hur kan vi bygga med ett ekologiskt ansvar för kommande generationer?

Som ett globalt operativt företag ansvarar vi på MAX FRANK för noggrann hantering av våra resurser och produkter. Vi bedriver ett långsiktigt miljöarbete som en naturlig del av verksamheten och strävar alltid mot ständiga förbättringar.

Hur bygger man på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt för framtida generationer?
Hur bygger man på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt för framtida generationer?
Den anlagda innergården bjuder in konversation
Den anlagda innergården bjuder in konversation

Långsiktighet i praktiken

Noggrann hantering av resurser, effektive flöden och Lean production är en del av långsiktigt utförande. En viktig del av vår produktutveckling är valet av rätt råmaterial och att så långt som möjligt avstå från material som påverkar människan eller naturen negativt. Vår miljödeklaration berättar om våra produkters ekologiska påverkan. Miljödeklarationerna finns på respektive produktsida.

Den resurssnåla hanteringen av energi och vatten minskar bl.a. utsläppet av drivhusgaser och sparar på så sätt CO2. Även åtagandet att följa förpackningsförordningen sparar resurser och drivhusgaser. Alla certifikat finns på download-området.

MAX FRANK produktion
MAX FRANK produktion
Unik – den dubbelcertifierade administrationsbyggnaden med DGNB och LEED certifikat
Unik – den dubbelcertifierade administrationsbyggnaden med DGNB och LEED certifikat

Certifierad hållbarhet

MAX FRANK gruppens administrationsbyggnad är ett av få dubbelcertifierade byggnader i Tyskland. Utöver DGNB certifikatet i guld fick byggnaden även LEED certifikatet i guld.

Men MAX FRANK var ute efter mycket mer än ett certifikat. För investerare, byggherrar och brukare blir, speciellt på högvärdiga byggprojekt, ett uthålligt byggnadssätt allt viktigare. För MAX FRANK som produktleverantör låg särskilt fokus på uthållighet och varaktighet när den nya kontors- och administrationsbyggnaden skapades. Därför planerades byggprojektet från första början efter dessa premisser och utfördes efter dessa med husets egna produkter.

Kontakt Kontakt
Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden

blub