Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Egcobox programvara – version 4.1

Egcobox programvara – version 4.0

Programvaran för dimensionering av Egcobox® balkonginfästningar med projektadministration och anpassning till landspecifika dimensioneringsunderlag och språk.

I version 4.0 har det välbeprövade beräkningsprogrammet för balkonginfästningar fått ny design, blivit användarvänligare och utökats kraftigt med ännu flera praktiska funktioner.

Mer information om Egcobox® programvara version 4.1

Egcobox® programvara version 4.1 har utvecklats genom förbättrade och utökade funktioner.

Nya funktioner:

  • Åskådlig 3D-vy av indata
  • Fri inmatning av balkonggeometri, lager och laster
  • Hänsynstagande till kantelement eller ursparningar i balkongplattan
  • Fri inmatning och positionering av yt-, linje- och punktlaster samt laster på räcken
  • Beräkning och 3D-visualisering av snittkrafter, deformationer och Egcobox® balkonginfästningar med hjälp av Finita Elementmetoden

Resultatutvärdering:

  • Utskrift inkl. försättsblad som kort- och långrapport
  • Utskrift av styck- resp. beställningslista
  • Export av 3D-DXF-filer av erforderliga Egcobox® element som monteringsplan
Fri inmatning och positionering av yt-, linje- och punktlaster samt laster på räcken
Hänsynstagande till kantelement eller ursparningar i balkongplattan
Export av 3D-DXF-filer av erforderliga Egcobox® element som monteringsplan

1. Kostnadsfri nedladdning

Egcobox® programvara version 4.1.6 (55 MB).
Denna programvara kan testas i 14 dagar utan registrering.

2. Registrering

Gratis registrering för användning av programvaran efter en 14-dagars testperiod.

Registrering krävs endast vid nyinstallation. För uppdatering av en nyare version behövs ingen ny registrering.

3. Krav för installation

Windows (Windows 7 eller högre)

Hantering av programvaran hittar du i vår videoguide:

accept_cookies_to_watch_video

Ytterligare information:

Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden

blub