Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Zemdrain® formsättningsduk

Zemdrain® formsättningsduk

för en ökad livslängd på betongytor

Betongkonstruktioner utformas vanligen för en livslängd på 50 till 100 år. Dock behöver de ofta repareras flera gånger under denna tid, på grund av att de utsätts för olika typer av aggressiva element. Behovet av reparation uppstår inte bara på grund av miljön utan även på grund av den dåliga kvaliteten på ytbetongen som producerats på byggarbetsplatsen. Ytan är porös med minskad hållfasthet och förorenad med formoljerester. En liten ökning av investeringskostnaderna på det här stadiet kan kraftigt sänka eller till och med eliminera kostnaderna för nämnda reparationer.


Däremot kan betongytor producerade utan Zemdrain® visa synliga försämringar redan efter mindre än 10 år, vilket betyder att åtminstone två reparationer blir nödvändiga under deras totala livslängd. Oberoende testresultat visar att inga reparationskostnader alls är att förvänta inom en tidsperiod på 50 år vid användning av .


Ytor gjutna med Zemdrain® har avsevärt förbättrade hållbarhetsegenskaper som ökar betongytans motståndskraft mot alla former av angrepp från omgivande miljö. Kombinationen av den förbättrade fukthärdningen och avsaknaden av formoljerester, ökar den förväntade livslängden hos alla konstruktioner.

Juni 2011

NEDLADDNINGAR
Vi rekommenderar därutöver
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden