Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Ny programvara för tvärkraftsdorn

Ny programvara för tvärkraftsdorn

MAX FRANK har utvecklat Egcodorn programvara för projektörer och konstruktörer för snabbare och enklare beräkning och dimensionering av tvärkraftsdorn.

Rörelsefogar ritas ofta in i betongkonstruktioner för att ta upp rörelser orsakade av exempelvis temeraturskillander, krympning och krypning. Montering av Egcodorn tvärkraftsdorn i dessa fogar tillåter rörelse samtidigt som tvärkrafter överförs mellan betongelementen.

Den nya programvaran hjälper konstruktörer att välja den mest ekonomiska varianten av Egcodorn® tvärkraftsdorn, beroende på

  • Fogöppning och längd
  • Betongelementets geometriska utformning
  • Befintlig höjdskillnad
  • Betonghållfasthet
  • Egenvikt och nyttig last

och fastställer erforderligt antal tvärkraftsdorn och avstånd, samt på arbetsplatsen anslutande armering.

Programmet erbjuder ytterligare fördelar: användarvänligt, en projektanpassad plan som även tillåter kopiering och anpassning till liknande foglösningar, samt en verifierbar konstruktionsberäkning.
Utöver det finns det möjlighet att skapa överskådliga beställningslistor för rekommenderade tvärkraftsdorn och att få ut CAD-detaljer eller föreskrivningstexter via länk på hemsidan www.maxfrank.de. Programvaran har idag även ett urval av sju olika språk.


Snabb, förenklad beräkning och dimensionering av tvärkraftsdorn med MAX FRANK’s programvara:

  • Enkelt, användarvänligt program
  • Fastställer den mest ekonomiska lösningen
  • Bestämmer överförd tvärkraftskapacitet och kantavstånd samt på arbetsplatsen anslutande armering
  • Genererar en verifierbar konstruktionsberäkning

Egcodorn programvara kan

Maj 2015

Vi rekommenderar därutöver
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden