Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Zemseal® - nu Europeisk godkänd!

Zemseal® - nu Europeisk godkänd!

Med Zemseal® Vattentätningssystem får ni en säker, välbeprövad produkt som har genomgått omfattande provningar enligt erkänd europeisk provningsmetod och garanterar optimal kvalitet.

Vattentätningssystem för under mark omfattas för närvarande inte av harmoniserade standarder eller allmänt accepterade provnings principer. De tillgängliga membranen på marknaden är svårligen jämförbara med varandra på grund av olika testcertifikat och godkännanden. Detta i sin tur kan leda till osäkerhet för planerare och användare som säkerställer överensstämmelse med bygglagen.

MAX FRANK är den första tillverkaren på marknaden med en ETA som är giltig i hela Europa.

Vi har valt den europeiska vägen och har genomgått omfattande provningar som i många aspekter går långt bortom traditionella tester. Med den Europeiska tekniska bedömningen ETA (European Technical Assessment), kan vi erbjuda Zemseal® Vattentätningssystem i hela Europa. Till skillnad från en harmoniserad standard, anpassas ETA till produkten och dessutom integreras prestandaegenskaper i ETA som saknas i befintliga harmoniserade standarder.

Nya ETA bedömningen bekräftar följande fördelar med Zemseal®:

  • Patenterad dubbel-bondteknologi ger full mekanisk och aktiv vidhäftning mot betong
  • Testad för att förhindra vatten att vandra lateralt så att eventuella punkteringar ej påverkar systemet i sin helhet
  • Utmärkt spricköverbryggning
  • Hög materialeffektivitet - inklusive 50 mm överlapp
  • Kan högtryckstvättas
  • Robust och riv tålig
  • Ergonomisk användning på grund av låg materialvikt
  • Effektiv gasbarriär - skyddar mot radon

April 2020

NEDLADDNINGAR
Vi rekommenderar därutöver
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden