Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Oberfinanzdirektion

Münster, Germany

Med ljudabsorbent Sorp 10® för termiskt aktiva konstruktionselement skapades den perfekta rumsakustiken för 500 kontorsarbetsplatser.

Utgångspunkt för planeringen av en ny byggnad var höga PCB-halter i skattemyndighetens gamla byggnad. Efter ett urvalsförfarande på europeisk nivå kvalificerade sig fem sökanden att ta fram ett förslag. Arbetsgemenskapen Patriarche & Co. och Schuster Architekten fick uppdraget vars förslag övertygade på grund av den klara struktureringen och funktionella uppdelningen. Byggnaden utgörs av en kamformad struktur - kontorsdelen - och ett mittskepp med konferensrum, gemenskaps- och uppehållsrum. I det 135 meter långa mittskeppet ligger i norra delen byggnadens entré samt ingång till 240 parkeringsplatser. Fasaden är indelad med omlöpande band av obehandlad betong som annars består av för Münster typiska rödaktiga klinkerplattor.

För nyproduktionen användes 1 500 Egcobox® balkonginfästningar för att termiskt frikoppla bjälklagen från den bärande ytterfasaden.
I byggnadsstommen monterades över 30 000 m ljudabsorbenter Sorp 10®.
Produktinnovationen Sorp 10® står för utmärkt prestanda inom ljudisolering och förenar rumsakustik och distans i en produkt.

Byggnadsverk:

Kontorsbyggnad

Byggföretag:

Ed. Züblin AG - Gladbeck
www.zueblin.de

Färdigställande:

2015

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden