Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Forskningscentrum Forschungs- und Technologiezentrum ROSEN

Lingen, Germany

Tubbox® gjutrör för runda stödpelare i hålrumsfritt utförande kom för tillverkning av betongpelarna för forskningscentret i Lingen till användning.

Den ca. 25 miljoner Euro dyra nyproduktionen genom ROSEN Group hade blivit nödvändig då personalstyrkan nästan hade tredubblats inom bara några få år. „Open Space“ heter det nya kontorskonceptet som baseras på arbetsforskningens senaste resultat. Korta vägar och direkt kommunikation skall ge mer effektivitet.

Tubbox® gjutrör för runda stödpelare i hålrumsfritt utförande på 450 mm i diameter användes för tillverkning av de runda betongpelarna. För fogtätning hittades med Fradiflex® fogbleck den mest effektiva och lönsamma lösningen för detta byggprojekt. Dessutom monterades betongdistanser med ett täckskikt på 35 mm.

Byggnadsverk:

Kontorsbyggnad

Byggherre:

Rosen Group Lingen
www.rosen-group.com

Byggföretag:

Heinrich Pleus GmbH, Lingen
www.pleus-bau.de

Färdigställande:

2012

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden