Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Podwójna hydroizolacja wykonywana przy użyciu blachy uszczelniającej i węża do injekcji.

Die MAX FRANK Sekundärabdichtung im Einsatz

Wodoszczelny system z powlekanej blachy, został stworzony na potrzeby trwałych i bezpiecznych technologii uszczelniania połączeń konstrukcji "na zimno" . Uszczelnienia z powlekanej blachy, okazały się bardzo skuteczne, trwałe i niezawodne.
Wieloletnia praktyka pokazała że jednak w przypadku nieprzewidzianego ruchu uszczelnionego złącza, późnego skurczu betonu lub ruchu tektonicznego, wykonane uszczelnienie z blachy, może zostać naruszone i do ponownego zapewnienia trwałej szczelności złącza, może być konieczna iniekcja z uszczelniaczem.
Zastosowanie redundantnego(zapasowego) systemu hydroizolacji jest idealnym rozwiązaniem tego problemu. Najlepiej, aby układ węży wtryskowych do wielokrotnych wtrysków był instalowany równolegle z blachą uszczelniającą penetracje wody w przerwie roboczej.

Sekundärabdichtung mit Fradiflex® Fugenblech und Intec® Injektionsschlauchsystem

How to:

  • The slab to rising wall construction cold joint is sealed by installing the Fradiflex® coated metal water stop on the rebar top layer with 30 mm minimum embedment
  • After concreting the slab the installation of the Intec® injection hose can commence. Ideally, the hose is placed on top the coated metal waterstop on the opposing water bearing side using mounting clips

There are several different options for injection, depending on the selected type of injection hose:

  • For polyurethane injections Intec® Premium may be used.
  • Where larger voids need to be filled, it is recommended to use the Intec® Cem N hose system, which allows cement pastes and slurries to be injected.

Both systems allow for multiple injections. Intec® Premium can be flushed using compressed air and Intec® Cem N needs to emptied via vacuuming.

Wrzesień 2018

do pobrania
próbka produktu
Rekomendujemy
Kontakt Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland