Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italiano
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Warstwa rozdzielająca ścianki szczelne od ścian betonowych

Pecafil® permanent formwork, © www.maxfrank.com
Pecafil® permanent formwork, © www.maxfrank.com

Ściany Larsena służą do tymczasowego zabezpieczenia wykopów w obszarach o ostrej granicy działki lub gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. 

W przypadku Pecafil® jako warstwy rozdzielającej pomiędzy ścianami betonowymi i ściankami szczelnymi, wewnętrzne elementy grodzic ściany Larsena nie muszą być wypełnione betonem. Powoduje to znaczne zmniejszenie zużycia betonu. 
Dodatkowo, warstwa rozdzielająca ułatwia późniejsze wyciąganie grodzic. i minimalizuje oddziaływanie wyciągania na konstrukcję. Materiał Pecafil® jest trwały i stabilny, wytrzymuje parcie betonu nawet przy dużych wysokościach ściany Larsena. Duże arkusze można szybko układać, materiał nie jest nasiąkliwy i jest przy tym neutralny dla wód gruntowych.

Kolejność montażu:

  • Płaski materiał szalunku Pecafil® jest produkowany zgodnie z Państwa wymaganiami w zakresie wymiarów, dzięki czemu pionowe pręty Pecafil® mogą być mocowane do wypukłych elementów grodzic.

  • Arkusze Pecafil® mocowane są do powierzchni ścian Larsena(grodzic lub szprosów) za pomocą pistoletu do gwoździ lub poprzez spawanie.

  • Montaż zbrojenia i szalunku. Przy doborze przekładek dystansowych należy zwrócić uwagę, aby zapewnić odpowiedni rozkład obciążeń (np. poprzez przekładki powierzchniowe), tak aby folia nie została przebita punktowo.

  • Po betonowaniu, grodzice mogą zostać usunięte przy uwzględnieniu projektu konstrukcji.

Instruktaż stosowania uniwersalnego szalunku Pecafil® do podparcia wykopów budowlanych

Please accept external cookies to watch this video.
Rekomendujemy
Kontakt Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland