Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Egcobox-software – versie-informatie

Informatie over wijzigingen in de programmaversies

Versie 4.0.10

Datum: 01.03.2018

Wijzigingen:

 • Ophopingsberekening gewijzigd
 • Licht gewijzigd bureaubladsymbool

Versie 4.0.9

Datum: 29.01.2018

Wijzigingen:

 • Nieuw MAX FRANK logo
 • Nieuw bureaubladpictogram
 • Nieuwe databank met aangepaste types
 • Anonieme tevredenheidsenquête wordt niet meer getoond

Versie 4.0.8

Datum: 07.07.2017

Wijzigingen:

 • Nieuwe database met aangepaste Egcobox® elementen voor Oostenrijk en Duitsland
 • Landspecifieke berekeningsbasis voor Frankrijk, Kroatië en Roemenië inbegrepen
 • Bij de wandelementen is de wandbreedte opgenomen in de Egcobox® aanduiding
 • EGCO-design valt weg (vroeger EGCO AG Schweiz, thans MAX FRANK AG Schweiz).

Waarschuwing:

 • Opmerking bij het openen van oudere berekeningen die geen actuele Egcobox® elementen bevatten. De waarschuwing verschijnt bij het genereren van een bericht, bestellijst of een DXF-export, met vermelding om welke positie het gaat. Bij een nieuwe berekening worden alle posities met de actuele Egcobox® elementen berekend

Gebruikersanalyse:

 • Na het installeren van de software wordt de informatie over de gebruikersinstellingen in een logbestand opgeslagen en verwerkt
 • Dit proces gebeurt anoniem. Traceren van informatie naar een persoon is niet mogelijk
 • Bijgewerkte privacyverklaring, versie van mei 2017

Anoniem tevredenheidsonderzoek:

 • De software moet verder worden ontwikkeld en geoptimaliseerd voor de gebruikers
 • Bij het openen van de software vragen wij daarom om een deelname aan een korte (zeven vragen) en anonieme online enquête van Max Frank GmbH & Co. KG.
 • Enquêtevenster in Duits en Engels

Versie 4.0.5

Datum: 27.09.2016

Wijziging(en):

 • Nieuwe databank overeenkomstig de huidige Egcobox® typering en met spanningsvrije elementen in meter
 • Verbetering van de sectiegewijze plaatsing van uitkragende aansluitingen bij hoekzones (Duitsland en Europa 800 mm)
 • Nieuwe afbeeldingen voor de modelkeuze in de gebruikersinterface
 • Nieuw Loggia-model met tegenoverliggende bevestiging van de Egcobox® elementen
 • Verbetering van de optie 'Knooppunt invoegen' in het geometrie-bereik
 • Positionering van opstaande randen op willekeurig verlopende, vrije plaatranden mogelijk ('randkisten')
 • Invoegen van de maten van de plaatsingsschets in de gebruikersinterface en in de afdruk van de resultaten
 • Bij de berekening van een binnenhoek automatische keuze van een element met grotere betondekking
 • Verbetering van de invoer van een 'bijkomende' betondekking onderaan Δcu
 • Meer precieze beschrijving van de doorbuiging voor het belastingsgeval SLS 'Toestand I / niet-gescheurd beton'
 • Randkisten/uitsparingen kunnen tot een lengte van 20 m worden ingevoerd
 • Verhoging van het maximaal aantal balkonposities tot 50 stuks

Resultaatuitvoer:

 • Exportmogelijkheid van de bestellijst als Excel (*.xlsx-bestand)
 • Invoegen van de DXF-afbeelding 'Dwarskrachtelement met ingeschroefde dwarskrachtstaaf'
 • Invoegen van de afbeelding van de opleggingsreacties voor kolommen en wanden/onderslagbalk
 • Meer overzichtelijke scheiding van nieuwe balkonposities in de afdruk van de resultaten
 • Invoegen van een 'voortgangsweergave' bij het genereren van de afdruk van de resultaten, DXF en bestellijst
 • Aanpassing van de kolombreedte in het resultatenoverzicht
 • Invoegen van de optie 'Uit de bestellijst te verwijderen posities'
 • Verkleining van de bestandsgrootte van de lange afdruk van de resultaten

Landversies:

 • Verbetering van de sectiegewijze plaatsing van uitkragende aansluitingen bij hoekzones (Zwitserland 1200 mm)
 • Nieuwe Zweedse Egcobox® elementen met een lengte van 500 mm
 • Aanpassing van de spiraalveerstijfheid voor de Zwitserse elementen

Waarschuwingen:

 • Invoegen waarschuwing voor Nederland. Elementen die enkel voor voegen van 80 mm verkrijgbaar zijn
 • Invoegen van een waarschuwing bij een overschrijding van de max. betondekking (binnenste hefboom te klein)
 • Invoegen van een waarschuwing bij tegenover elkaar liggende Egcobox® elementen met verschillende isolatiemateriaaldikte

Correctie:

 • Correctie van de ophogingsberekening voor Zweedse elementen
 • Fout voor de selectie van AT-elementen met lange drukstaven werd opgelost
 • Correctie van de rapportwaarden voor min MEd en min VEd
 • Foutoplossing bij verschuivingen van randkisten

Versie 3.0

Datum: 20.05.2014

Wijziging(en):

 • Omschakeling van de Egcobox® software naar de nieuwe Egcobox types overeenkomstig de Eurocode
 • Aanpassing van de veerstijfheden voor meer realistische resultaten
 • Herwerking van de statica-uitvoer
 • Poolse norm: de veiligheidsfactoren werden allebei naar 1,30 gewijzigd
 • Poolse norm: de vooringestelde waarde voor veranderlijke belastingen/blijvende belastingen bedraagt nu 5,0 kN/m²

Versie 2.0

Datum: 27.10.2009

Wijziging(en):

 • De plattegrondstekening en de plaatsingstekeningen (incl. maatopgaven) werden volledig herwerkt
 • Nieuwe normen: Slovenië en Oekraïne
 • De mogelijkheid bestaat om tussenruimte te laten tussen de elementen (puntopleggingen)
 • Nieuw isolatiemateriaal: Styrofoam
 • Elementkeuze loggia-balkon: De kraagligger wordt ingespannen door elementen die de momenten kunnen dragen. Aan de zijkant wordt de plaat door dwarskrachtelementen ondersteund. De dwarskrachtelementen krijgen een 10 mm hogere betondekking (2e laag), omdat de wapening het hier anders zou begeven
 • Elementkeuze inspringende hoek: De balkonplaat wordt ingespannen door elementen die de momenten kunnen dragen. Hierbij krijgen de elementen aan de zijkant in de hoek een 10 mm hogere betondekking (2e laag), omdat de wapening het hier anders zou begeven
 • Zwitserland: vooraf ingestelde H-last borstweringen: 0,8 kN/m overeenkomstig SIA 260. In Duitsland en bij alle andere normen is de H-last voor borstweringen op 0,5 kN/m ingesteld
 • Zwitserland: Vooraf ingestelde hoogte van de bovenregel: 1,20 m overeenkomstig SIA 260. In Duitsland en bij alle andere normen is de hoogte van de bovenregel op 1,00 m ingesteld
 • De projectnaam wordt bij de statica-uitvoer weergegeven. Tot nu toe bleef het veld ten onrechte leeg
 • Bij de lijnbelasting kwam het bij bepaalde omstandigheden tot een buffer overrun. Hierdoor werd de lijnbelasting per vergissing niet opgenomen
 • Bij het loggia-balkon werd de oplegging niet correct gegenereerd. Hierdoor waren de snedekrachten niet symmetrisch
 • De lijnbelasting bij het inspringende hoekbalkon gebeurt parallel ten opzichte van de voeg (vroeger: lijnbelasting parallel met de achterste inspanning)
 • Bij de Poolse norm werden de partiële veiligheidsfactoren voor het deel blijvende belastingen op 1,15 en voor het deel veranderlijke belastingen op 1,3 gezet. Hiervoor werden de waarden mEd en vEd uit de berekeningstabellen met de factor 0,9 vermenigvuldigd

Versie 1.2

Datum: 30.01.2009

Wijziging(en):

 • Nieuwe taal: Russisch
 • Nieuwe isolatiematerialen: Foamglas en polystyreen 0,031. Vanwege de uitstekende isolatie-eigenschappen is polystyreen 0,031 standaard vooringesteld. Het oude isolatiemateriaal polystyreen (0,035) komt daardoor te vervallen
 • De uitvoer van de statica (vroeger stuklijst) en de bestellijst (vroeger positielijst) gebeurt nu als PDF
 • Inspringende hoeken: Alleen normale elementen worden geselecteerd (vroeger +/- elementen)
 • De opdeling van de elementen bij de enkelvoudige kraagligger en bij een op balken steunend balkon gebeurt nu uniform. Tot nu toe was de keuze van de elementen mathematisch correct, maar moeilijker te begrijpen. Daarbij komt dat de opdeling van de elementen nu voordeliger is
 • Doorsnedetekeningen voor conische balkons worden nu correct weergegeven:
  - Doorsnedetekening conisch ha < he en
  - Doorsnedetekening conisch ha > he
 • De vooringestelde betonsterkteklasse bij de Zwitserse norm is C25/30 (vroeger C20/25)
 • Bij de Zwitserse norm wordt steeds de dwarskrachtversterking aangegeven (QA, QB en QC)
 • Vroeger werd QA niet uitgevoerd
 • Het bedrijfslogo wordt automatisch op schaal weergegeven. Hierdoor komt de beperking van de grootte op 150x150 pixels te vervallen
 • Door de reorganisatie van de bedrijfsstructuur in Oostenrijk werden de contactadressen aangepast: Max Frank GesmbH i.p.v. ABSTA
 • De privacyverklaring werd aangepast aan de huidige wetgeving en kan op de website worden ingekeken
 • In de statusregel wordt nu de Support-hotline weergegeven (vroeger: programmanaam en datum)

Versie 1.1

Datum: 25.08.2008

Wijziging(en):

 • Nieuwe talen: Sloveens en Nederlands
 • Overige contactadressen: Max Frank UK, ABSTA vestiging Dornbirn (Oostenrijk) en Max Frank Nederland BV
 • Verbeterde bedienbaarheid: Het programma kreeg een gebruiksvriendelijke vormgeving die foutieve invoer van gegevens voorkomt
 • Bij de berekening volgens de Italiaanse norm dient er rekening mee te worden gehouden dat de partiële veiligheidsfactor voor blijvende belastingen in de voorinstellingen van de Egcobox®-software tot 1,30 werd beperkt. Dit volgt uit het D.M. (Decreto Ministeriale / ministerieel besluit) van 14 januari 2008. De gebruiker van het programma blijft er zelf verantwoordelijk voor om deze waarde evt. aan te passen
 • Een handleiding voor de Egcobox®-software is voortaan beschikbaar in het Duits en het Engels

Versie 1.0

Datum: 01.05.2008

Wijzigingen:

 • Eerste uitgave
Contact Contact

+31 162 241 051

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Postbus 64
4940 AB Raamsdonksveer
Netherlands