Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Privacyverklaring MAX FRANK

Wij nemen gegevensbescherming serieus

Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke sfeer. Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internet-serviceprovider op, evenals de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina's die u bij ons opent en de datum, evenals de duur van uw bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische overdracht van de webpagina's en voor een veilige en correcte werking van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde evaluatie plaats.

Gegevens die ons via het contactformulier bereiken, worden tijdens de databack-up op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag, strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.

Verantwoordelijke instantie:

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Netherlands

Postbus 64
4940 AB Raamsdonksveer
Netherlands

+31 162 241 051
info@maxfrank.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn privacygevoelige data, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Voor een bezoek aan onze website zijn in principe geen persoonlijke gegevens vereist, maar in sommige gevallen hebben wij uw naam en adres, evenals andere informatie nodig om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.

Hetzelfde geldt wanneer wij op verzoek u van informatiemateriaal voorzien c.q. uw vragen beantwoorden. In deze gevallen zullen wij u hier altijd op wijzen. Bovendien slaan wij alleen gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig hebt verstrekt.

Als u van één van onze diensten gebruikmaakt, verzamelen wij meestal alleen de gegevens die nodig zijn om u de desbetreffende dienst te kunnen leveren. Wij kunnen u om meer informatie vragen, maar de verstrekking hiervan vindt plaats op vrijwillige basis. De verwerking van persoonlijke gegevens dient dus ter optimalisering van onze dienstverlening of ter nastreving van onze commerciële doelstellingen.

Automatisch opgeslagen niet-persoonsgebonden gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij om administratieve en technische redenen bepaalde informatie op, waaronder type en versie van de gebruikte browser, datum en tijd van het bezoek en het IP-adres.

Deze gegevens worden anoniem gemaakt en uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden of ter verbetering van onze internet- en onlinediensten.
Deze geanonimiseerde gegevens worden (gescheiden van persoonsgebonden gegevens) opgeslagen op beveiligde systemen en kunnen niet aan individuele personen worden toegewezen. Dit betekent dat uw persoonsgegevens te allen tijde beschermd zijn.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure, d.w.z. wij versturen de elektronische nieuwsbrief pas als u ons vooraf uitdrukkelijk te kennen hebt gegeven dat wij de nieuwsbriefdienst moeten activeren. U ontvangt dan een kennisgeving per e-mail met de vraag of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. U kunt deze vraag bevestigen door te klikken op een in de e-mail meegeleverde link. Bij uw aanmelding op onze nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs voor het geval een derde partij uw e-mailadres misbruikt om u zonder uw medeweten of toestemming voor de nieuwsbrief aan te melden. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst ontvangen, dan kunt u deze te allen tijde gratis opzeggen. De enige kosten zijn die voor de verzending conform de basistarieven.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die via een internetserver op uw browser worden gezet en vervolgens op de harde schijf worden opgeslagen. Wij bewaren alleen het adres van het internetprotocol, nooit persoonsgebonden gegevens. Dankzij de informatie die door de cookies wordt verzameld, kunnen wij u bij een volgend bezoek aan onze website automatisch herkennen en een hoger gebruiksgemak bieden.

Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Als u niet wilt dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de optie "Cookies weigeren" in te stellen. De desbetreffende procedure vindt u in de bedieningshandleiding van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen er echter beperkingen zijn in het gebruik van bepaalde delen van onze website.


Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, hierna "Google" genoemd. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, zodat uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals het tijdstip, de locatie, de frequentie van uw bezoek aan de website en uw IP-adres, wordt aan Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen.Wij gebruiken Google Analytics op onze website met het achtervoegsel "_gat._anonymizeIp". Google zal uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie en/of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte inkorten, zodat deze anoniem blijft.

Google gebruikt de informatie voor het analyseren van uw webgedrag, het samenstellen van rapporten over uw activiteiten op onze website en het leveren van andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten. Google kan deze informatie eventueel ook aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal, naar eigen zeggen, in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de plaatsing van cookies via de instellingen van uw browsersoftware blokkeren. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Google biedt ook een deactiverings-add-on voor de meeste gangbare browsers, zodat u meer controle krijgt over welke informatie Google op de door u opgeroepen websites verzamelt. De add-on informeert JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het bezoek aan de website aan Google Analytics mag worden doorgegeven. De deactiverings-add-on voor de browser van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie naar ons of naar andere door ons gebruikte webanalysediensten wordt doorgespeeld. Voor meer informatie over het installeren van de browser add-on, klik op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bezoekt u onze site vanaf een mobiel apparaat (smartphone of tablet)? Klik dan op deze link om tracking door Google Analytics in de toekomst te voorkomen. Dit alternatief is ook mogelijk voor de bovengenoemde browser-add-on. Door op de link te klikken, wordt een opt-out-cookie in uw browser geplaatst. De cookie is alleen geldig voor de desbetreffende browser en het desbetreffende domein. Als u de cookies in deze browser verwijdert, wordt tevens de opt-out-cookie gewist, zodat u de link opnieuw moet activeren.

Als u ermee instemt dat Google de geschiedenis van uw web- en app-browser aan uw Google-account koppelt en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties te personaliseren, dan worden uw gegevens samengevoegd met die van Google Analytics om doelgroeplijsten samen te stellen voor apparaatoverschrijdende remarketingactiviteiten. Google Analytics registreert eerst uw door Google geauthenticeerde ID die aan uw Google-account is gekoppeld (dus uw persoonsgegevens). Vervolgens koppelt Google Analytics uw ID tijdelijk aan uw Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u de functie uitschakelen in "Mijn account" van uw Google-account.

Gebruik van remarketingtools

Google Googleadservices / Google AdWords conversie

Deze website maakt gebruik van tools voor “online-marketing” van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Met deze hulpmiddelen kunnen wij zien dat een bezoeker onze website heeft gevonden via een advertentie van Google. Google gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. Wanneer u een door Google geplaatste advertentie aanklikt, worden er cookies voor het zogenaamde "conversietracking" geïnstalleerd. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u conversietracking wilt voorkomen, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies uit het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. U kunt uw recht op opt-out ook uitoefenen via de site: http://www.networkadvertising.org/choices/. Als u meer wilt weten over deze methoden of welke mogelijkheden u heeft om te voorkomen dat deze informatie door Google wordt gebruikt, klik dan hier: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Het doel van deze functie is om bezoekers van de website persoonsgerichte reclame aan te bieden binnen het advertentienetwerk van Google. Dankzij deze technologie kunnen wij na uw bezoek aan onze website automatisch gegenereerde en doelgroepgerichte advertenties plaatsen. Deze advertenties zijn gebaseerd op de producten en de diensten die u tijdens uw laatste bezoek aan onze website heeft aangeklikt. Voor dit doel wordt in de browser van de bezoeker een zogenaamde "cookie" opgeslagen, zodat de bezoeker wordt herkend wanneer hij of zij websites oproept die tot het advertentienetwerk van Google behoren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan onze website in uw browser worden opgeslagen. Google slaat normaliter informatie op zoals uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw aanvraag. Deze informatie wordt gebruikt om de webbrowser toe te wijzen aan een specifieke computer. De bezoeker krijgt op de pagina's van het advertentienetwerk van Google advertenties aangeboden die verwijzen naar de inhoud van de door hem bezochte websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google.
Als u op https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated hebt ingestemd dat Google uw browsergeschiedenis aan uw Google-account koppelt en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties te personaliseren, dan is de remarketingfunctie compatibel met meerdere apparaten. Google verzamelt uw Google-ID en gebruikt deze voor apparaatoverschrijdende herkenning.

Google verzamelt naar eigen zeggen geen persoonsgegevens tijdens dit proces. Mocht u echter geen prijs stellen op de remarketingfunctie van Google, dan kunt u deze via de desbetreffende instellingen op http://www.google.com/settings/ads deactiveren. U kunt het gebruik van cookies voor persoonsgerichte reclame ook uitschakelen via het advertentienetwerk. Zie hiervoor de instructies op http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices c.q. http://optout.networkadvertising.org/.

U kunt het opslaan van cookies ook via de software van uw browser blokkeren. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet meer volledig toegang hebt tot alle websitefuncties.
Meer informatie over het gebruik van Google-cookies is te vinden in de Privacyverklaring van Google.

Gebruik van YouTube in de uitgebreide privacymodus

Onze site maakt voor de integratie van video's gebruik van YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Bij het oproepen van een pagina met ingebedde video's wordt uw IP-adres doorgestuurd naar YouTube en uw computer voorzien van cookies. Wij hebben onze YouTube-video's echter geïntegreerd met de uitgebreide privacymodus (YouTube neemt nog steeds contact op met Double Click van Google, maar er worden volgens de privacyverklaring van Google geen persoonsgegevens geanalyseerd). Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over de bezoeker, tenzij deze de video bekijkt. Als u de video aanklikt, wordt uw IP-adres doorgestuurd naar YouTube, zodat het bedrijf weet dat u de video hebt bekeken. Als u op YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie ook aan uw gebruikersaccount gekoppeld (u kunt dit voorkomen door uit te loggen voordat u de video oproept).

Wij hebben geen kennis van, noch invloed op het mogelijke verzamelen en gebruik van uw gegevens door YouTube. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=en. Voor het omgaan met en deactiveren van cookies verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden in de privacyverklaring.

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze werknemers, evenals de voor ons actieve dienstverleners zijn gebonden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze eerst versleuteld voordat ze worden overgedragen. Dit betekent dat uw gegevens niet kunnen worden misbruikt door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en onze privacyverklaringen navenant aangepast. Zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt.

Rechten betrokkene

Neem te allen tijde contact met ons op als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij van u opslaan of wanneer u deze wilt laten rectificeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG), het recht van bezwaar tegen verwerking (art. 21 AVG) en het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
Neem in deze gevallen rechtstreeks contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaringen te wijzigen indien dit noodzakelijk is als gevolg van nieuwe technologieën. Zorg ervoor dat u over de laatste versie beschikt. Indien deze privacyverklaring onderhevig is aan fundamentele wijzigingen, dan zullen wij dat op onze website vermelden.

Alle belangstellende partijen en bezoekers van onze website kunnen hun vragen m.b.t. gegevensbescherming richten aan:

Dhr. Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Germany

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
anfragen@projekt29.de
www.projekt29.de

Indien onze toezichthouder voor gegevensbescherming uw verzoek niet naar tevredenheid kan beantwoorden, blijft uw recht op bezwaar berusten bij de toezichthoudende autoriteit voor uw federale staat.

Party responsible:

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Postbus 64
4940 AB Raamsdonksveer
Netherlands
+31 162 241 051
nfmxfrnknl

Contact Contact
Contact

+31 162 241 051

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Postbus 64
4940 AB Raamsdonksveer
Netherlands