Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Norge: norsk
Norge: norskNorge: norsk
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutschfrançais
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english
USA: english
USA: englishUSA: english

Privacyverklaring MAX FRANK

1. Wij nemen gegevensbescherming serieus

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over de verwerking van persoonsgegevens door MAX FRANK (hierna: “MAX FRANK” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt, ons contactformulier invult, of akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke sfeer. Wanneer u onze website bezoekt (www.maxfrank.com), slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internet-serviceprovider op, evenals de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina's die u bij ons opent en de datum, evenals de duur van uw bezoek. Deze informatie is absoluut noodzakelijk voor de technische overdracht van de webpagina's en voor een veilige en correcte werking van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde evaluatie plaats. Gegevens die ons via het contactformulier bereiken, worden tijdens de databack-up op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag, strikt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en andere toepasselijke privacyregelgeving.

2. Rol van MAX FRANK:

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dit betekent dat we bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden hebben voor onze verwerkingsactiviteiten. Deze privacyverklaring dient om u te informeren over welke gegevens wij verwerken en hoe wij aan onze taken en verantwoordelijkheden voldoen.

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Netherlands

+31 162 241 051
info@maxfrank.nl

3. Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Wij verwerken in mogelijk de volgende gegevens van u: voornaam, achternaam, telefoonnummer, faxnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres en functietitel van de contactpersoon.

Wanneer u onze website bezoekt, slaan wij om administratieve en technische redenen bepaalde informatie op, waaronder type en versie van de gebruikte browser, datum en tijd van het bezoek en het IP-adres. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Wij verwerken deze gegevens met als doel:

Specifiek verzamelen wij persoonsgegevens om de volgende doelen te bereiken:

 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen
 • om nieuw personeel te werven
 • om onze administratie in de breedste zin van het woord uit te kunnen voeren, en
 • om te kunnen voldoen aan onze wettige verplichtingen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, en
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is:

Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

 Ook kan het zijn dat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. Wij zullen echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en ons gerechtvaardigd belang anderzijds. Alleen indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerken wij persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals de administratieplicht en houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. 

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

4. Cookies en YouTube

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Cookies worden via een internetserver op uw browser gezet en op de harde schijf opgeslagen. Wij kunnen, als beheerder van onze website, cookies op uw apparaat plaatsen. Deze cookies worden 'first party' cookies genoemd. Sommige cookies kunnen ook op uw apparaat worden geplaatst door andere partijen, zoals onze adverteerders of partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op onze website te tonen (bijvoorbeeld video’s). Deze cookies worden 'third party' cookies genoemd. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde partijen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaan en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacy beleid van deze derde partijen.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Wij bewaren alleen het adres van het internetprotocol, nooit persoonsgebonden gegevens. Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: ecatalog.maxfrank.com,www.maxfrank.com.
U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken (Verander uw toestemming). Natuurlijk kunt u onze website ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Als u niet wilt dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door in uw browser de optie "Cookies weigeren" in te stellen. De desbetreffende procedure vindt u in de bedieningshandleiding van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen er echter beperkingen zijn in het gebruik van bepaalde delen van onze website.

Wij verwerken deze gegevens met als doel:

Dankzij de informatie die door de cookies wordt verzameld, kunnen wij u bij een volgend bezoek aan onze website automatisch herkennen en een hoger gebruiksgemak bieden. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze gegevens is:

De noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens persoonsgegevens het gaat.

Google Analytics
Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP- adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en de werking van de geïntegreerde tools.
De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

YouTube
Onze website maakt voor de integratie van video's gebruik van YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via YouTube.

5. Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze werknemers, evenals de voor ons actieve dienstverleners zijn gebonden aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze eerst versleuteld voordat ze worden overgedragen. Dit betekent dat uw gegevens niet kunnen worden misbruikt door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en onze privacyverklaringen navenant aangepast. Zorg ervoor dat u over de laatste versie van de privacyverklaring beschikt.

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onbevoegd gebruik, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk te informeren via de deze verklaring genoemde contactgegevens.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, dan wel dan op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over het door ons gehanteerde bewaartermijnbeleid, neem dan contact met ons op via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken?

Neem te allen tijde contact met ons op als u wilt weten welke persoonlijke gegevens wij van u opslaan of wanneer u deze wilt laten rectificeren of verwijderen. Daarnaast heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie (art. 12-14 AVG)

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring voorziet in deze informatie. Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u ons hierom verzoeken.

Recht op inzage (art. 15 AVG)
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en bewaren. Deze inzage omvat ook informatie over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, hoe lang en waar zij worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.

Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
Wij doen ons best om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en volledig zijn. Mocht u toch van mening zijn dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen.

Recht op verwijdering (art. 17 AVG)
In bepaalde situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de wettelijke kaders zijn verwerkt of als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
U kunt de verwerking van uw gegevens onder omstandigheden gedurende een bepaalde tijd laten opschorten. Dit kan bijvoorbeeld in de situatie waarin u de juistheid van de gegevens in twijfel trekt, of omdat u van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en bewaard worden. Dit recht weerhoudt ons niet ervan om uw persoonsgegevens te blijven verwerken. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG)
U kunt persoonsgegevens die wij van u bewaren, in bepaalde gevallen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

Recht op bezwaar tegen de verwerking (art. 21 AVG)
Tenzij we een dwingende, legitieme reden voor de verwerking hebben, zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken wanneer u een bezwaar indient.

Recht om uw toestemming te herroepen (art. 7 AVG)
Wanneer de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om de verleende toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct stoppen. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de aan dat moment voorafgaande verwerkingen.

Neem in deze gevallen rechtstreeks contact met ons op. Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat we mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Wij zullen altijd per geval toetsen of hieraan uitvoering moet worden gegeven en zullen u hiervan op de hoogte stellen. Tot slot is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

8. Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 juli 2023. Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaringen te wijzigen indien dit noodzakelijk is als gevolg van nieuwe technologieën. Het is verstandig om de privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerkt.. Indien deze privacyverklaring onderhevig is aan fundamentele wijzigingen, dan zullen wij dat op onze website vermelden.

Alle belangstellende partijen en bezoekers van onze website kunnen hun vragen m.b.t. gegevensbescherming richten aan:

Dhr. Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Germany

Tel.: 0941 2986930
Fax: 0941 29869316
anfragen@projekt29.de
www.projekt29.de
Indien onze toezichthouder voor gegevensbescherming uw verzoek niet naar tevredenheid kan beantwoorden, blijft uw recht op bezwaar berusten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Party responsible:

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Nederland

+31 162 241 051

www.maxfrank.nl
nfmxfrnknl

Contact Contact
Contact

+31 162 241 051

Max Frank Nederland B.V.
Ramgatseweg 9a
4941 VN Raamsdonksveer
Nederland

blub