Poland: polskiPoland: polski
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Oprogramowanie Egcobox – Wskazówki dotyczące wersji

Wskazówki dotyczące zmian w wersjach programów

Wersja 4.1.5

Date: 01.03.2022

Changes:

 • Egcobox adjustment ETA
 • BUG fixing

Wersja 4.1.4

Date: 13.01.2022

Changes:

 • New Egcobox® Switzerland
 • BUG fixing

Wersja 4.1.3

Date: 27.01.2021

Changes:

 • Adaptation Licence conditions Egcobox software
 • Adaptation Privacy policy Egcobox software
 • Update Egcobox types acc. ETA
 • Adding of Polystyrene “PS” in Egcobox declaration
 • BUG fixing

Wersja 4.1.1

Date: 24.02.2020

Changes:

 • New Egcobox types acc. ETA-19/0046
 • Optimization FEM core for Egcobox acc. to ETA
 • Concrete quality C30/37 for ETA
 • Statical sign standardized (-MEd, +VEd)
 • Free naming and sorting of balcony position
 • Improvement of graphical representation
 • BUG fixing

Wersja 4.0.12

Date: 16.08.2018

Changes:

 • New logic in the shear force design
 • New product catalogue Austria
 • Connection hight up to 300 mm (assuming good bonding conditions)
 • Bug fixing

Wersja 4.0.10

Data: 01.03.2018

Zmiany:

 • Zmieniono obliczenia nadwyżki
 • Lekko zmieniona ikona na pulpicie

Wersja 4.0.9

Data: 29.01.2018

Zmiany:

 • Nowe logo MAX FRANK
 • Nowa ikona na pulpicie
 • Nowa baza danych z niestandardowymi typami
 • Anonimowe badanie satysfakcji nie będzie już wyświetlane

Wersja 4.0.8

Data: 07.07.2017

Zmiany:

 • Nowa baza danych z dopasowanymi elementami Egcobox® dla Austrii i Niemiec.
 • Krajowa podstawa wymiaru dodana dla Francji, Chorwacji i Rumunii.
 • W przypadku elementów ściennych szerokość ściany jest włączona w określenie Egcobox®.
 • Nie występuje EGCO design (wcześniej EGCO AG Szwajcaria, aktualnie MAX FRANK AG Szwajcaria).

Ostrzeżenie:

 • Wskazówka przy otwieraniu starszych obliczeń, które nie zawierają aktualnych elementów Egcobox®. Ostrzeżenie wyświetla się przy generowaniu raportu, listy zamówień lub eksportu DXF dla danej pozycji. Przy nowych obliczeniach wszystkie pozycje są obliczane z aktualnymi elementami Egcobox®.

Analiza użytkownika:

 • Po instalacji oprogramowania informacje dotyczące zachowań użytkowników są zapisywane i przetwarzane w pliku protokołu.
 • Ten proces jest realizowany anonimowo. Wnioski dotyczące danej osoby nie są możliwe.
 • Zaktualizowana deklaracja ochrony danych, stan na maj 2017.

Anonimowa ankieta stopnia zadowolenia:

 • Oprogramowanie powinno zostać rozwinięte i zoptymalizowane dla użytkowników.
 • Przy otwieraniu oprogramowania prosimy o udział w krótkiej (siedem pytań) i anonimowej ankiecie online na temat Max Frank GmbH & Co. KG.
 • Okno ankiety w języku niemieckim i angielskim.

Wersja 4.0.5

Data: 27.09.2016

Zmiana(y):

 • Nowa baza danych po aktualnej typizacji Egcobox® i elementy gabarytowe bez zakleszczeń
 • Polepszenie odcinkowego umieszczenia przyłączy płyt kołnierzowych w zakresie narożnym (Niemcy i Europa 800 mm).
 • Nowe obrazy wyboru szablonów w interfejsie użytkownika
 • Nowy szablon loggi z przeciwległym mocowaniem elementów Egcobox®
 • Polepszenie opcji „Wstaw węzeł” w zakresie geometrii
 • Pozycjonowanie kantowania możliwe na dowolnie przebiegających, swobodnych krawędziach płyt („kantowanie krawędzi”)
 • Wstawianie wymiarowania szkiców ułożenia na interfejsie użytkownika i na wydruku wyników
 • Przy wymiarowaniu narożnika wewnętrznego automatyczny wybór elementu z wyższym kryciem betonu
 • Polepszenie wprowadzenia „dodatkowego” dolnego krycia betonowego Δcu
 • Dokładniejszy opis ugięcia przypadku obciążenia SLS „Stan I / beton niepopękany”
 • Kantowania / wycięcia mogą być wprowadzane do długości 20 m
 • Zwiększenie maksymalnych pozycji balkonu do 50 szt.

Wyprowadzanie wyniku:

 • Możliwość eksportu listy zamówienia w formacie Excel (plik *.xlsx).
 • Wstawianie widoku DXF „element poprzeczny z wkręconym prętem poprzecznym”
 • Wstawianie widoku reakcji dla podpór i ścian / podciągu
 • Bardziej przejrzyste oddzielenie nowych pozycji balkonu na wydruku wyników
 • Wstawienie „wskazania postępu” przy generowaniu wydruku wyników, DXF i listy zamówień
 • Dopasowanie szerokości szczeliny w zestawieniu wyników
 • Wstawienie opcji „przyjmowanie pozycji z listy zamówień”
 • Redukcja wielkości pliku długiego wydruku wyników

Wersje krajowe:

 • Polepszenie odcinkowego umieszczenia przyłączy płyt kołnierzowych w zakresie narożnym (Szwajcaria 1200 mm).
 • Nowe szwedzkie elementy Egcobox® o długości 500 mm
 • Dopasowanie sztywności sprężyny obrotowej dla elementów szwajcarskich

Ostrzeżenie:

 • Wstawienie ostrzeżenia dla elementów holenderskich, które są dostępne tylko do szczeliny 80 mm.
 • Wstawienie ostrzeżenia przy przekroczeniu maks. krycia betonowego (wewnętrzne ramię z dźwignią za małe)
 • Wstawienie ostrzeżenia przy przeciwległych elementach Egcobox® z różną grubością materiału izolacyjnego

korektura:

 • Korekta obliczeń przewyższenia dla elementów szwedzkich
 • Błąd wyboru elementów AT z długimi prętami ściskającymi został usunięty
 • Korekta wartości raportu dla min. MEd i min. VEd
 • Usunięcie błędu przy przesunięciach kantowania

Wersja 3.0

Data: 20.05.2014

Zmiana(y):

 • Przestawienie oprogramowania Egcobox® na nowe typy Egcobox według Eurocode.
 • Dopasowanie sztywności sprężynowej dla bardziej realistycznych wyników.
 • Przetwarzanie wyprowadzania statystyki.
 • Polska norma: współczynniki bezpieczeństwa zostały zmienione każdorazowo na 1,30
 • Polska norma: wstępne ustawienie obciążeń komunikacyjnych / obciążeń użytkowych wynosi teraz 5,0 kN/m².

Wersja 2.0

Data: 27.10.2009

Zmiana(y):

 • Rysunek rzutu i rysunki układania (w tym wymiary) zostały całkowicie przetworzone.
 • Nowe normy: Słowenia i Ukraina.
 • Występuje możliwość układania elementów na luce (podpora punktowa).
 • Nowy materiał izolacyjny: Pianka styropianowa.
 • Wybór elementu: loggia-balkon: Ramię wysięgu jest tworzone przez elementy z momentem bezwładnościowym. Bocznie płyta jest podpierana przez elementy siły poprzecznych. Elementy sił poprzecznych mają 10 mm wyższe krycie betonem (2 warstwa), ponieważ w przeciwnym razie kolidowałyby ze zbrojeniem.
 • Wybór elementu, wprowadzany narożnik: Płyta balkonowa jest tworzona przez elementy z momentem bezwładnościowym. Przy tym boczne elementy w narożniku mają o 10 mm wyższe krycie betonowe (2 warstwa), ponieważ w przeciwnym razie kolidowałyby ze zbrojeniem.
 • Szwajcaria: Wstępnie ustawione obciążenie H poręczy: 0,8 kN/m według SIA 260. W Niemczech i we wszystkich innych normach obciążenie H poręczy jest ustawione na 0,5 kN/m.
 • Szwajcaria: Wstępnie ustawiona wysokość słupka: 1,20 m według SIA 260. W Niemczech i we wszystkich innych normach wysokość żerdzi jest ustawiona na 1,00 m.
 • Nazwa projektu jest podawana w statyce. Dotąd pole to pozostawało w niewłaściwy sposób puste.
 • Przy obciążeniu liniowym w niektórych okolicznościach dochodzi do przepełnienia. Przez to obciążenie liniowe omyłkowo nie jest przykładane.
 • Przy loggii-balkonie podpora nie została wygenerowana prawidłowo. Przez to wielkości przekroju nie są symetryczne.
 • Obciążenie liniowa przy wchodzącym balkonie narożnym następuje równolegle do szczeliny (wcześniej: obciążenie liniowe równolegle do tylnego ustalenia).
 • W polskiej normie przyjęte zostały współczynniki częściowego bezpieczeństwa dla obciążeń własnych = 1,15 i dla obciążeń komunikacyjnych = 1,3. W tym celu wartości mEd i vEd z tabel wymiarowania są mnożone o współczynnik 0,9.

Wersja 1.2

Data: 30.01.2009

Zmiana(y):

 • Nowy język: Rosyjski
 • Nowe materiały izolacyjne: Szkło piankowe i polistyren 0,031. Ze względu na znakomite właściwości izolacyjne polistyren jest ustawiony standardowo na wartość 0,031. Usunięty zostaje za to stary materiał izolacyjny polistyren (0,035).
 • Wyprowadzanie statyki (wcześniej lista elementów) i listy zamówienia (wcześniej lista pozycji) następuje jako PDF.
 • Wchodzący narożnik: Wybierane są tylko elementy zwykłe (wcześniej elementy +/-).
 • Podział elementów przy prostym ramieniu wysięgu i przy balkonie w oparciu na belkach następuje teraz jednolicie. Dotąd wybór elementów był matematycznie poprawny, ale trudny był do objaśnienia. Oprócz tego podział elementów jest teraz bardziej ekonomiczny.
 • Rysunki przekrojowe dla balkonu stożkowego są teraz wyświetlane prawidłowo:
  - Rysunek przekrojowy ha < he i
  - Rysunek przekrojowy ha > he.
 • Wstępnie ustawiona klasa wytrzymałości betonu według szwajcarskiej normy to C25/30 (wcześniej C20/25).
 • W szwajcarskiej normie zawsze podaje się wzmocnienie siły poprzecznej (QA, QB i QC).
 • Wcześniej nie podawano QA.
 • Logo firmy jest automatycznie skalowane. Dzięki temu nie występuje ograniczenie wielkości do 150 x 150 pikseli.
 • Ze względu na zmianę firmy w Austrii adresy kontaktowe zostały dostosowane: Max Frank GesmbH zamiast ABSTA.
 • Deklaracja ochrony danych została dopasowana do aktualnego ustawodawstwa i dostępna jest do wglądu w Internecie.
 • Na pasku stanu podawana jest infolinia wsparcia technicznego (wcześniej: nazwa programu i data).

Wersja 1.1

Data: 25.08.2008

Zmiana(y):

 • Nowe języki: Słoweński i holenderski.
 • Dalsze adresy kontaktowe: Max Frank UK, ABSTA filia Dornbirn (Austria) i Max Frank Nederland BV
 • Polepszona możliwość obsługi: Program został wykonany w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika w porównaniu do niewłaściwych wpisów.
 • Przy obliczeniach według normy włoskiej należy uwzględnić to, że współczynnik częściowego bezpieczeństwa dla stałych obciążeń w ustawieniach wstępnych oprogramowania Egcobox® został zredukowany do 1,30. Wynika to z D.M. (Decreto Ministeriale / dekret ministerialny) z 14 stycznia 2008 roku. Użytkownik programu pozostaje samodzielnie odpowiedzialny za dopasowanie tych wartości itp.
 • Podręcznik w języku niemieckim i angielskim jest dla oprogramowania Egcobox® dostępny od ręki.

Wersja 1.0

Data: 01.05.2008

Zmiana(y):

 • Pierwsza publikacja.
Kontakt Kontakt

+48 22 11 00 133

Max Frank Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa
Poland