Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Torre Isozaki

Mailand, Italy

CityLife-projektet i Milano kännetecknas av tre torn: „Torre Isozaki“, „Torre Hadid“ och „Torre Libeskind“ – med namn enligt respektive arkitekt.

I folkmun kallas de även efter respektive form, „den raka“ „den skruvade“ und „den kurviga“.
Torre Isozaki räkans med sin höjd på 216 m till Italiens högsta byggnader. Den av hållbarhet präglade byggnaden är bevis för hela CityLife-projektet som miljösmart och energieffektivt bilfritt område med noll emissioner. Tornet har dimensionerats för maximal energieffektivitet och ligger med en yta på 170 000 m² i den offentliga parken CityLife-Park. Torre Isozak omfattar 53 våningar (inklusive källarplanen), på 46 våningar av dessa befinner sig kontorslokaler som rymmer på en totalyta på 53 000 m² arbetsplatser för 3 800 personer.

Genom användning av dornsystemet Egcodorn kunde tidskrävande formsättningsarbeten vid expansionsfogar undvikas. Det integrerade enastående korrosionsskyddssystemet och användning av högkvalitativa material ger högsta säkerhet. MAX FRANK uppfyller kraven för jordbävningsresistenta konstruktioner. För upptagning av stora längs- och tvärgående krafter i fall av jordbävning har projektspecifika specialdornar konstruerats och tillverkats.

Byggnadsverk:

Höghus

Arkitekt:

Arata Isozaki

Byggföretag:

Colombo Construzioni

Färdigställande:

2015

Projektlänk:


Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden