Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

Stadsbanetunnel

Stuttgart, Germany

I Stuttgarts Europakvarter uppfördes två nya tunnlar. För akustisk frikoppling användes ett massa-fjädersystem med Egcodorn® DND.

På grund av nybygget av centralstationen i Stuttgart fick en del av stadsbanelinjen U12 förflyttas. För att tillgängliggöra köpcentrum „Milaneo“ i Europakvarteret byggdes dessutom två nya ca. 600 meter långa tunnelrör. För akustisk frikoppling användes ett massa-fjädersystem.

Byggprojektet i Stuttgarts innerstad innehåller både tillverkning av två tunnelrör och utrustningsarbeten inklusive ett massa-fjädersystem. Färdigställandet var 2016.
Byggherre var Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) som tillhandahöll ett planförslag under anbudstiden. För området vid biblioteket på Mailänder Platz planerades en akustisk frikoppling för reducering av vibrationer. Det tillkom en banöverbyggnad i form av förtillverkade elastiskt lagrade betongplattor, ett så kallat massa-fjädersystem.

På jakt efter en speciallösning för laster i konstruktionsfogar kontaktade ingenjörsbyrån „Technische Büro Konstruktiver Ingenieurbau Stuttgart“ MAX FRANK i mitten av 2014. Det utvecklades ett nära samarbete mellan byggnadsentreprenören Züblin och MAX FRANK för att ta fram dessa tekniskt särskilt krävande detaljer. Trånga platsförhållanden i kombination med ogynnsamma geometriska former av de förtillverkade elementen i längsgående riktning ledde till en extrem hög belastning av fogarna.

Tvärkraftsöverföringen löstes med dornsystemet Egcodorn® DND. Det kontaktades ytterligare en specialist ingenjörsbyrån „Grawe + Bertram“ och tillsammans utvecklades en speciellt för detta projekt anpassad konstruktionsmodell. Det togs även hänsyn till specialönskemål från byggherrens sida och modifikationer av dornsystemet Egcodorn för att underlätta monteringen i prefabfabriken. För montering på byggarbetsplatsen planerades gjutförstärkningar på tvärkraftsdornens sida.

Byggnadsverk:

Tunnel

Byggherre:

Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), Stuttgart

Konstruktör:

Ed. Züblin AG - Zentrale Technik - Technische Büro Konstruktiver Ingenieurbau Stuttgart
GRAWE + BERTRAM INGENIEURE, Aachen
www.grawe-bertram.de

Byggföretag:

Ed. Züblin AG - Direktion IU Tunnelbau

Distributör:

Heinz Lindner GmbH, Fellbach
www.heinz-lindner.de

Färdigställande:

2016

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden