Sweden: svenskaSweden: svenska
International: english
International: englishInternational: english
Australia: english
Australia: englishAustralia: english
Austria: deutsch
Austria: deutschAustria: deutsch
Canada: english
Canada: englishCanada: english
Czechia: český
Czechia: českýCzechia: český
Denmark: dansk
Denmark: danskDenmark: dansk
Finland: suomi
Finland: suomiFinland: suomi
France: français
France: françaisFrance: français
Germany: deutsch
Germany: deutschGermany: deutsch
Hungary: magyar
Hungary: magyarHungary: magyar
Italy: italiano
Italy: italianoItaly: italianodeutsch
Netherlands: nederlands
Netherlands: nederlandsNetherlands: nederlands
Poland: polski
Poland: polskiPoland: polski
Romania: românesc
Romania: românescRomania: românesc
Slovakia: slovenčina
Slovakia: slovenčinaSlovakia: slovenčina
Spain: español
Spain: españolSpain: español
Sweden: svenska
Sweden: svenskaSweden: svenska
Switzerland: deutsch
Switzerland: deutschSwitzerland: deutsch
UAE: english
UAE: englishUAE: english
United Kingdom: english
United Kingdom: englishUnited Kingdom: english

MO.S.E. projektet

Venedig, Italy

MO.S.E. projektet i Venedig är ett för närvarande under byggnation befintligt fördämningsverk. Det installeras i Venedigs lagun och skall skydda staden mot översvämningar.

Sedan 2003 byggs utanför lagunen i Venedig på MO.S.E. projektet (= modulo sperimentale elettromeccanico) vilket betyder „elektroteknisk försöksmodell“. Planeringen pågår redan sedan 1996 efter att en särskilt ödeläggande översvämning hade drabbat Venedig och dess invånare. Med hjälp av 78 jättelika dammportar som stålbarriärer skall kommande översvämningar stoppas som överstiger den kritiska vattennivåhöjningen på 110 cm över det normala.

Vid varje inlopp till lagunen sänks kassuner ner på havsbotten. Redan den minsta av dessa betongkonstruktioner, så kallade „Cassoni“, väger 120 000 ton. De gjuts direkt vid sundet mellan lagunöarna på land, efter färdigställandet bogseras de sedan ut på vattnet och sänks ner på havsbotten. Via satellit placeras de med högsta precision genom att hålrummen fylls med vatten. På varje kassun monteras under vatten respektive tre barriärer, de egentliga dammportarna. Varje kombination av kassun och port måste avsluta i samma plan med havsbotten för att säkerställa att frakt- och passagerartrafiken inte kommer att påverkas. Dessutom måste vid normal vattennivå kunna säkerställas att vattenutbytet mellan Adriatiska havet och lagunen genom tidvatten fortsätter. Själva dammportarna är fyllda med vatten vid normal vattennivå. Så fort översvämning nalkas trycks vattnet ut med hjälp av pumpar tills det bara finns luft i portarna. På så sätt kan de resa sig upp till ytan och blockera det stigande vattnet redan utanför lagunen. Så länge portarna är i drift hjälper extra anlagda slussar och hamnbassänger till att upprätthålla båtstrafiken.

Eftersom projektet MO.S.E. Venedig skall hålla i minst 100 år och skydda mot översvämning används här mycket speciella produkter och material. Så tillverkas t ex dammportarna av extra korrosionsbeständigt rostfritt stål.

MAX
FRANK levererar till Venedig sedan 2008. Framför allt levereras Stremaform® avstängare, armeringsdistanser i fiberarmerad betong och distansrör, specialarmeringsskarvar Coupler samt Stabox® komplett av rostfritt stål, Intec® injekteringsslang, Cresco® svällband och Fradiflex® fogbleck.
Totalkostnaderna för projektet uppgår under tiden till över fem miljarder Euro. Ett par dammportar har redan installerats och testades i mitten av oktober 2013 med goda resultat. 2018 skall bygget vara färdigställt och alla 78 portar tas i drift.

Byggnadsverk:

Hamn

Byggföretag:

Firmengemeinschaft Consorzio Venezia Nuova

Färdigställande:

2018

Använda produkter
Kontakt Kontakt

+46 40 94 70 70

MAX FRANK AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sweden